Eksisterende Definition:
Det laveste Handicap, opnået af en spiller inden for den 365-dages periode (1 år) fra den dag den seneste runde i scorearkivet blev spillet.

Afklaring fra R&A:
“Laveste Handicap, opnået” skal fortolkes således, at det er det Laveste Handicap, som er beregnet inden for 365-dages perioden, og som ikke inkluderer et Handicap, som er beregnet tidligere, og som er taget med over i 365-dages perioden.
(Tilføjet 1. april 2021)

DGU Kommentar:
Det Laveste handicap findes ved at gå 365 dage tilbage fra den senest registrerede score i scorearkivet, og altså ikke den score, man er ved at skulle taste ind. Og det Handicap, der skal anvendes fra en given dag, skal altid være det beregnede Handicap fra efter runden og ikke ved indledningen af runden.