Handicapreglerne bruger Par som en faktor i beregningerne af:

Det er vigtigt, at en nøjagtig Par fastsættes for hvert hul på en golfbane for både mænd og kvinder, og disse værdier bør være printet ved hvert hul på scorekortet.

Det anbefales, at Par fastsættes for hvert hul i overensstemmelse med følgende hullængder:

Par Mænd Kvinder
3 Op til 240 meter
(260 yards)
Op til 200 meter
(220 yards)
4 220 til 450 meter
(240 til 490 yards)
180 til 380 meter
(200 til 420 yards)
5 410 til 650 meter
(450 til 710 yards)
340 til 550 meter
(370 til 600 yards)
6 610 meter og op
(670 yards og op)
520 meter og op
(570 yards og op)

Note: Disse vejledninger tager udgangspunkt i en højde over havet op mindre end 610 meter/2.000 fod.

Da Par er den score, som en scratch-spiller forventes at score på et givet hul, kan det også være fornuftigt at overveje følgende information, når man fastsætter Par:

  • Sværhedsgrad af hullet, inklusiv justering for effektiv længde, såsom højdeforskel, og tvungne lay-ups og fremherskende vindretning.
  • Hvor en hullængde falder inden for to Par intervaller, for eksempel 430 meter/470 yards (mænd) eller 365 meter/400 yards (kvinder), kan Par sættes til 4 eller 5 afhængig af sværhedsgrad.
  • Måden hullet er designet på.

Hvor det er passende, anbefales det at beholde samme par på tværs af teesteder. Hvis hullængden fra alle teesteder eksempelvis ligger inden for den anbefalede par-5 længde for mænd, undtagen forreste tee på 410 meter, bør dette teested også sættes til par-5, hvis ellers det kan fastslås, at hullet er designet til at blive spillet som et par-5 hul for de spillere, der vælger at spille fra denne tee. Man kan også inddrage overvejelser om de mest spillede tees for mænd og kvinder og den mest almindelige par på tværs af alle teesteder.

Standardiseringen af Par hjælper til at forenkle:

  • Udregningen af afgivne eller modtagne slag, når spillere konkurrerer fra forskellige teesteder.
  • Anvendelsen af Netto Double Bogey og Netto Par for at beregne en spillers Handicapscore på tværs af alle teesteder på et hul.

I Danmark opereres generelt med samme par for mænd og kvinder.

Derudover opereres med et fast interval på teesteders længde i forhold til par. Et huls par afgøres altid af længden for herre klubtee. Ovenstående er selvfølgelig stadig gældende, men der skal søges speciel dispensation for at fravige nedenstående tabel. Det kan evt. ske på baggrund af en markant anderledes “effektiv længde” af hullet (dvs. hvor langt hullet reelt spilles).

Par Hullængde
3 Op til 230 meter
4 231 til 430 meter
5 431 til 630 meter
6 631 meter og op