Q:
Bliver CBA indregnet i scoren?
Jeg har lige gået en runde i 32 point med CBA -2. Blir der taget hensyn til CBA ved beregning af det nye Handicap? Det ser ikke sådan ud, da runden står til 32 point i stedet for 34 og dermed neutralzone.

A:
Det gamle begreb CBA (Computed Bufferzone Adjustment) er i Handicapsystemet erstattet af PCC (Playing Conditions Calculation).

PCC indgår i beregningen af det nye Handicap. Beregningen ændrer ikke på point (eller slag i slagspil), da det jo stadig skal gælde som resultat for runden. Men under den efterfølgende beregning af Handicapresultatet indgår PCC i formlen, således at Handicapresultatet justeres i scorearkivet til handicapformål.

Formlen ser sådan ud for Stableford:

Og sådan for slagspil:

Læs evt. mere om det hele ved at gennemgå vores online kursus.