Når en exceptionel score indtastes i en spillers scorearkiv, reduceres Handicappet i overensstemmelse med nedenstående tabel:

Forskel, som Handicapresultatet er lavere
end spillerens Handicap, da runden blev spillet
Exceptionel score
reduktion
7,0 – 9,9 -1,0
10,0 eller mere -2,0

(Se figur 5.9)