En tællende score skal indleveres af spilleren, Handicapkomitéen, Turneringskomitéen eller enhver anden, som spilleren har autoriseret til det.