Der er to udløsere inden for cap-proceduren:

  1. Soft cap. Soft cap udløses, når forskellen mellem en spillers nye, beregnede Handicap og deres Laveste Handicap er mellem 3,0 og 7,0 slag. Når det er tilfældet, begrænses stigningen herimellem med 50%.
  2. Hard cap. Hvis forskellen fra Laveste Handicap er 7 eller flere slag begrænses stigningen til 5 slag. Hard cap udløses for at sætte en hård øvre grænse for, at en spillers Handicap maksimalt kan stige med 5 slag.

Der er ingen grænse for, hvor meget en spillers Handicap kan falde.

Procedurerne for soft cap og hard cap iværksættes først efter, at det Laveste Handicap er etableret.

(Se figur 5.8)