Den statistiske beregning, der fastslår, om forholdene på en spilledag er forskellig fra normale spilleforhold i en sådan grad, at det påvirker spillernes resultat betydeligt.

Eksempler på forhold, der kunne påvirke spilleres resultat:

  • Baneforhold,
  • Vejrforhold, og
  • Baneopsætning.

(Se Regel 5.6)

DGU Kommentar:
PCC kan resultere i en justering på -1, 0, +1, +2 eller +3 og anvendes i beregningen af Handicapresultater for alle spillere. Minus betyder, at banen har spillet “lettere end normalt” og plus, at banen har spillet “sværere end normalt”.