Den værdi, der er tildelt til hvert hul på en golfbane for at vise, hvor tildelte handicapslag gives eller modtages (se Appendix E).