5I

DGU: OBS – dette afsnit omhandler en evt. indførelse af et Kodeks for god opførsel til en turnering

Komitéen kan lave sine egne standarder for spilleropførsel i et Kodeks for god opførsel, indført som en lokalregel (se Regel 1.2b). Formålet med et sådant kodeks er at sætte rammer for den opførsel, som komitéen forventer af spillerne, når de spiller golf, og de straffe, der måtte gælde ved overtrædelse. Men Golfreglerne bestemmer, hvilke handlinger spillerne må og ikke må foretage sig, når de spiller golf, og en komité har ikke ret til at ændre disse tilladelser eller begrænsninger ved at anvende andre straffe i et Kodeks for god opførsel.

Hvis Komitéen ikke fastsætter et Kodeks for god opførsel, er komitéen begrænset til at straffe spillere for upassende opførsel ved at bruge Regel 1.2a. Den eneste straf, der er til rådighed for en handling, der strider mod ånden i spillet efter denne Regel, er diskvalifikation (se afsnit 5I(5) for mere information).

(1) Udformning af et Kodeks for god opførsel

Ved udformningen af et Kodeks for god opførsel bør Komitéen overveje følgende:

 • Når man fastsætter grænser for eller forbyder en spillers handlinger, bør Komitéen overveje spillernes forskellige kulturer. For eksempel kan noget, som kan betragtes som upassende adfærd i én kultur, være acceptabelt under en anden.
 • De forskellige straffe, der skal gælde for overtrædelse af Kodekset (se afsnit 5I(4) for et eksempel).
 • Hvem der har beføjelse til at fastsætte straffe og sanktioner. Det kan f.eks. være, at kun visse Komitémedlemmer har beføjelse til at pålægge sådanne straffe eller, at et minimum antal Komitémedlemmer skal involveres i at træffe en sådan afgørelse eller, at ethvert medlem af Komitéen har beføjelse til at træffe en sådan beslutning .
 • Om der vil være en klageproces.

(2) Tilladte og forbudte anvendelser af et Kodeks for god opførsel

a. Tilladt

Komitéen må inkludere følgende i et Kodeks for god opførsel:

 • Specifikke detaljer om uacceptabel opførsel, som en spiller kan straffes for i løbet af en runde, for eksempel:
  • Manglende pleje af banen, såsom ikke at rive bunkere eller ikke at lægge opslåede tørv på plads.
  • Uacceptabel sprogbrug.
  • Ødelæggelse af køller eller banen.
  • Manglende vilje til at vise hensyn overfor andre spillere, dommere eller tilskuere.
 • Et forbud mod at spillere betræder alle eller angivne områder med spilleforbud (et adgangsforbud i tillæg til spilleforbuddet).
 • Begrænsninger i brugen af sociale medier.
 • Retningslinjer for acceptabel beklædning.

b. Ikke tilladt

Komitéen må ikke bruge Kodeks for god opførsel til:

 • At ændre eksisterende straffe i Golfreglerne, såsom at forhøje straffen fra 1 til 2 strafslag for en spiller, der glemmer at markere sin bold, før den løftes på greenen.
 • At indføre nye straffe for handlinger uden relation til spilleropførsel, såsom at indføre en uautoriseret lokalregel, der straffer en spiller for at slå en bold henover områder out of bounds, eller indføre en straf for en spiller, der undlader at meddele til en anden spiller, at spilleren vil løfte sin bold for identifikation.
 • At tildele strafslag til en spiller for upassende opførsel før eller mellem runder. Men Komitéen kan iværksætte andre sanktioner, såsom at trække spilleren ud af turneringen eller nægte spilleren adgang til fremtidige turneringer.
 • At straffe en spiller efter Kodekset for overtrædelse af et forbud, der gælder for spilleres familier eller supportere, såsom at de går på fairways i en juniorturnering, hvor det ikke er tilladt.

(3) Fastsætte straffe for overtrædelse af Kodeks

Ved fastsættelsen af de sanktioner og straffe, der skal gælde, bør Komitéen overveje:

 • Om der skal være advarsler før nogen straf eller anden sanktion pålægges.
 • Om sanktionerne bør være af disciplinær karakter eller medføre strafslag eller andre straffe i henhold til Reglerne. Disciplinære sanktioner, som komitéen kan påføre, inkluderer at kunne afvise en spillers deltagelse i en eller flere af komitéens fremtidige turneringer, eller at kræve, at spilleren spiller på et bestemt tidspunkt af dagen. Sådanne sanktioner er adskilte fra Golfreglerne, og det er op til komitéen at skrive og fortolke sådanne sanktioner.
 • Om straffen for hver overtrædelse sættes til ét strafslag eller den generelle straf, og om straffen er trinvis, såsom 1 strafslag for første overtrædelse og den generelle straf for den anden. Komitéen bør ikke anvende andre typer af straffe, der gælder for en spillers score.
 • Om en straf tildeles automatisk, når en spiller overtræder en af standarderne, eller om en sådan straf vil blive overladt til Komitéens skøn.
 • Om overtrædelser af Kodeks bliver ført videre til senere runder i samme turnering, hvor der er stigende straffe for flere overtrædelser. Komitéen kan beslutte, at i en 36-hullers turnering, hvor første overtrædelse eksempelvis resulterer i en advarsel og anden overtrædelse i 1 strafslag, føres enhver overtrædelse videre fra runde 1 til runde 2.
 • Om forskellige straffe skal gælde for overtrædelse af forskellige aspekter af Kodekset.
 • Om Kodeks for god opførsel kan anvendes på spillerens caddie. Et Kodeks gælder automatisk for spillerens caddie efter Regel 10.3c. Så hvis der er dele af Kodeks, som komitéen ikke ønsker anvendt på spillerens caddie, så skal det indskrives i Kodeks.

(4) Eksempel på straffe for overtrædelse af et Kodeks for god opførsel

Følgende eksempler på strafstruktur viser, hvordan Komitéen kan vælge at straffe overtrædelser af et Kodeks for god opførsel i en lokalregel.

Komitéen kan beslutte at implementere en sådan struktur uden advarsel eller sanktion for den første overtrædelse, eller den kan give forskellige straffe for hver enkelt element i Kodekset. F.eks. kan visse overtrædelser resultere i ét strafslag, mens andre overtrædelser resulterer i den generelle straf.

Standardrækkefølge af straffe – Model 1

 • Første overtrædelse af Kodeks for god opførsel – advarsel eller komitéens sanktion
 • Anden overtrædelse – ét strafslag
 • Tredje overtrædelse – den generelle straf
 • Fjerde overtrædelse eller enhver alvorlig forseelse – diskvalifikation.

Standardrækkefølge af straffe – Model 2

 • Første overtrædelse af Kodeks for god opførsel – ét strafslag
 • Anden overtrædelse – den generelle straf
 • Tredje overtrædelse eller enhver alvorlig forseelse – diskvalifikation

Hvis en overtrædelse sker mellem to huller, gælder straffen for næste hul.

(5) Spillets ånd og alvorlige forseelser

I henhold til Regel 1.2a kan en Komité diskvalificere en spiller for en alvorlig forseelse i strid med spillets ånd. Dette gælder, hvorvidt eller ej der findes et Kodeks for god opførsel for en turnering.

Ved afgørelsen af, om en spiller er skyldig i alvorlig forseelse, bør Komitéen overveje, om spillerens opførsel var så langt væk fra den forventede opførsel i golf, at den alvorligste sanktion – at fjerne spilleren fra turneringen – er berettiget.

Eksempler på handlinger, der kunne berettige diskvalifikation i henhold til Regel 1.2a, findes i Fortolkning 1.2a/1.