Hvert år udarbejder DGU en turneringsplan over samtlige DGU-turneringer. Denne turneringsplan forsøger derudover at medtage andre elitearrangementer, der kan have interesse for danske golfspillere, der spiller golf på højt niveau, hvad enten de er juniorer, elitespillere eller seniorer.

Når turneringsplanen udarbejdes, sker det på baggrund af en planlægningspolitik, der forsøger at tilgodese alle de hensyn og interesser, der kan være til fremme af elitegolfen i Danmark. Som følge heraf må turneringspolitikken være dynamisk, hvorfor det er vigtigt konstant at få reaktioner fra både spillere og klubber. I DGU vil vi være lydhøre og om nødvendigt ændre vor planlægningspolitik, såfremt der viser sig behov herfor.

Følgende principper ligger bag den aktuelle turneringsplanlægning:

Sæsonen

Fra den sidste weekend i april til den sidste weekend i oktober. Sæsonen deles i tre perioder: foråret, sommeren og efteråret, således at turneringen så vidt muligt spredes ligeligt i de tre perioder.

Spilledage

Hverdage vil (primært af hensyn til klubberne) gradvist forsøges inddraget, ikke mindst i skolernes sommerferie. Som hovedregel afvikles turneringer dog primært i weekends.

Turneringslængde

Der opereres i slagspil primært med 54-hullers turneringer afviklet over to dage. Såfremt der ønskes afviklet 72-hullers turneringer, bør der afsættes tre dage hertil.

Banevalg

DGU ønsker at sprede sine elitearrangementer blandt så mange klubber som muligt. Der stilles i øjeblikket ikke formelle krav til en banes standard, men en turnering skal kunne afvikles under sportsligt korrekte betingelser. Dette kan i praksis medføre en prioritering fra DGU´s banekonsulenter.

Sammenfald af turneringer

Da sæsonen i Danmark er kort, og listen over turneringer, der ønskes afviklet er lang, kan sammenfald i turneringsplanen ikke undgås. Såvel klubber som spillere må acceptere, at de ind imellem skal træffe et valg (og dermed også et fravalg).

Klub-eliteturneringer

DGU er behjælpelig med at koordinere og indplacere disse turneringer, således at resultatet bliver bedst muligt for klubberne og spillerne. Men det er den enkelte klub, der suverænt er ansvarlig for alle forhold vedr. en klubeliteturnering.

Terminer

Det er DGU´s målsætning, at DGU´s turneringsplan skal udarbejdes inden 1. september for det efterfølgende år, således at klubberne kan tilrettelægge deres egen turneringsplan.