Q: Må et strafområde markeres med en enkelt pæl i midten og/eller alene en beskrivelse af kanten – fx vandspejlet i en sø, overgangen fra kultiveret jord til græs, eller “høj rough” og lignende?

A: Nej
Selve kanten af et strafområde skal markeres tydeligt ved hjælp af pæle, plader og/eller malede linjer, så der ikke er nogen tvivl for spillerne. Kun klart definerede grænser som fx fairwaykanten, et stengærde, mur eller lignende bør bruges som grænse alene ved beskrivelse.

Der kan være situationer, hvor strafområder midlertidigt ikke er markeret (eller glemt). I disse tilfælde angiver definitionen på et strafområde, hvor grænsen er:
“Når grænsen til et vandområde ikke er defineret af Komitéen, er grænsen til det strafområde defineret ved dets naturlige grænser (som er, hvor jorden hælder ned mod fordybningen, som kan indeholde vandet).”

R&A bruger også store områder med lava og/eller ørken med klare grænser som eksempler på strafområder som kan beskrives uden at blive markeret.

Et ønske om at spare pæle og/eller arbejde ifbm. klipning er ikke tilstrækkeligt til at undlade at markere et strafområde.
Se mere i Kapitel 2C