Q:
Der har været efterspurgt yderligere retningslinjer for boldmarkeringsmærkers udformning for at afklare grænserne for, hvornår boldmarkeringsmærker anses for at overtræde Regel 4.3 og blive betragtet som et udstyr til udpegning af spillelinje.

A:
Hvis et udstyr til udpegning af spillelinje anbringes af spilleren for at udpege spillelinjen, og spilleren bruger dette til at placere sin bold, er det en overtrædelse af Regel 4.3a. I den forbindelse er der sat disse begrænsninger for boldmarkeringsmærker, som, hvis de overskrides, medfører, at boldmarkeringsmærket betragtes som “udstyr til udpegning af spillelinje”.:

  • Det må ikke indeholde funktioner til at måle hældning, greenhastighed eller andre forhold, eller indeholde optiske eller elektroniske komponenter
  • Den lodrette højde af genstanden må ikke overskride 2,5 cm
  • Den vandrette bredde i nogen retning må ikke overstige 5 cm
  • Genstanden må ikke indeholde nogen form for linjer større end eller lig med 5 cm

Ovenstående gælder fra 1. januar 2020.