Instruktion betyder: At undervise i svingteknik med en golfkølle og ramme en bold. Amatørreglerne gælder ikke for andre former for undervisning eller vejledning (for eksempel fysiske eller mentale aspekter af golfspillet).

En amatør, der accepterer betaling eller kompensation for at give instruktion, inklusive som del af en løn ved ansættelse, bliver til en ikke-amatør.

Men en amatør har lov til at acceptere betaling eller kompensation under følgende omstændigheder:

  • Som en del af et program, der er godkendt på forhånd af det nationale forbund
  • Som ansat på en undervisningsinstitution eller lejr, forudsat at den anvendte tid på at give instruktion er mindre end 50% af den ansattes udførelse af alle opgaver.
  • Når instruktionen gives på skrift eller online og ikke er rettet mod en specifik person eller gruppe.

Vejledning til Regel 4