Bestemme om en turnering er en Scratch- eller Handicapturnering

Regel 3 (Præmier) skelner mellem typen af præmier, som en amatørspiller må modtage, når der spilles i en scratchturnering i modsætning til, hvad der må modtages, når der spilles i en handicapturnering. Det gøres ved at tillade accept af præmiepenge i scratch-turneringer, men ikke i handicap-turneringer.

Eftersom golfsporten langt hen ad vejen er selv-regulerende, er tanken med at begrænse tildeling af præmiepenge til scratch-turneringer at hjælpe med til at beskytte spillets integritet ved at mindske presset på Handicapreglerne.

En turnering er “en Handicapturnering”, hvis turneringsbetingelserne indeholder noget af det følgende:

 • Spilleform: Handicap bruges til at beregne scores, såsom at beregne netto-scores i slagspil eller at tildele handicapslag i hulspil.
 • Præmier: Om spillere kan vinde præmier baseret på netto-scores eller baseret på både netto-scores og brutto-scores.
 • Deltagelse: Om deltagelse er begrænset på en sådan måde, at det udelukker spillere, som har et handicap under en bestemt grænse (såsom kun at tillade spillere med handicap 5,0 eller højere), eller at feltet er opdelt i rækker eller grupper ved brug af handicap.

Hvis en turnering ikke indeholder noget af det ovennævnte i turneringsbetingelserne, er det en “Scratch-turnering”.

(Hele afsnittet opdateret februar 2024).

Scratchturneringer

I forhold til formålet i Regel 3 skal en scratchturnering afvikles med kun scratchscores (bruttoscores). En spillers spillehandicap eller handicap må ikke bruges i nogen relation til scores.

 • Reglerne anser følgende turneringer for at være handicapturneringer:
  • Turneringer, hvor handicaps bruges til at inddele et større felt i rækker eller grupper (flights), selvom kun scratchscores (bruttoscores) bruges til at placering i rækker eller grupper.
  • Turneringer, der bruger scratchscore (brutto) og handicapscore (netto) i samme turnering.
  • Turneringer, der bruger handicaps ved lige afgørelser
 • Men handicaps må bruges i en scratchturnering til at begrænse, hvem der kan tilmelde sig, såsom kun at tillade spillere med et handicap på 5,0 eller mindre at tilmelde sig.

Turneringer kan afvikles som indeholdende flere turneringer efter Regel 3

Regel 3 behandler hver turnering som enten en “Scratch-turnering” eller en “Handicap-turnering”, og i forhold til Regel 3 kan en spiller ikke deltage i begge samtidig. Men turneringsbetingelserne kan opdele spillerne i rækker eller grupper, hvor hver af disse opdelinger behandles som en selvstændig turnering i henhold til Regel 3 – se Vejledningen ovenfor vedrørende at “Bestemme om en turnering er en Scratch- eller Handicapturnering” for hjælp til at bestemme om en række eller gruppe er en scratch- eller handicap-turnering.

Eksempler på, hvordan en hovedturnering kan have selvstændige rækker eller grupper, hvor nogen behandles som handicap-turneringer og nogen behandles som scratch-turneringer:

Eksempel 1 – opdeling af spillere i selvstændige turneringer ved tilmelding

 • En amatørturnering kræver, at spillere ved tilmeldingen bestemmer, om de vil spille i den åbne række eller i handicap (netto) rækken.
  • Den åbne række bruger kun scratch (brutto) scoring
  • Handicaprækken bruger handicap (netto) scoring
 • Da spillerne i disse rækker ikke konkurrerer mod hinanden, behandles hver række som selvstændige turneringer i henhold til Regel 3.
 • Hvis den åbne række ikke indeholder nogen anden turneringsbetingelse, der gør det til en handicap-turnering i henhold til Regel 3, så er det en scratch-turnering.
 • Handicaprækken behandles som en handicap-turnering efter Regel 3, da handicaps bruges til beregning af scores.

Eksempel 2 – opdeling af spillere efter handicap

Normalt vil kun én række eller gruppe være en scratch-turnering efter Regel 3, da kun den række, som er tildelt til de bedste spillere, kan behandles som en scratch-turnering. Men se Eksempel 3 vedrørende en turnering, som indeholder rækker, baseret på en spillers køn eller alder, og som derved kan resultere i flere scratch-turneringer efter Regel 3 i henhold til turneringsbetingelserne.

 • Turneringsbetingelserne for en amatørturnering opdeler spillere i to rækker, som følger:
  • Spillere med handicap 5,0 eller lavere sættes i én række, og
  • Spillere med handicap 5,1 eller højere sættes i den anden række.
 • Rækken med de bedste spillere bliver behandlet som en scratch-turnering efter Regel 3, hvis der ikke er nogen andre turneringsbetingelser, der gør den til en handicap-turnering.
 • Rækken for spillerne med handicap 5,1 og højere behandles som en handicap-turnering efter Regel 3, fordi der findes en nedre grænse for deltagelse (nemlig 5,0 eller lavere).

Eksempel 3 – opdeling af spillere i forskellige scratch-turneringer, baseret på køn og/eller alder

Som bemærket i Eksempel 2, kan en hovedturnering have mere end én scratch-turnering efter Regel 3, når køn og alder bruges til at opdele feltet.

 • En amatørturnering bruger kun scratch-scores og turneringsbetingelserne opdeler mænd og kvinder i forskellige rækker.
 • Hvis ingen af rækkerne indeholder nogen andre turneringsbetingelser, der gør dem til handicap-turneringer efter Regel 3, vil begge blive behandlet som scratch-turneringer efter Regel 3.

(Opdateret februar 2024)

Valuta og præmiegrænser

Regel 3 refererer som udgangspunkt til præmiegrænser i Engelske Pund og US Dollars. Dog kan det nationale forbund i et land (Dansk Golf Union i Danmark) fastsætte præmiegrænsen for sit eget land under forudsætning af, at det ikke i lokal valuta overstiger, hvad der svarer til grænsen i Regel 3 på £700 og US$1000 på det tidspunkt, hvor grænsen fastsættes.

Det anerkendes, at £700 og US$1000 ofte ikke vil være præcist den samme værdi på ethvert givet tidspunkt. Et nationalt forbund har ret til at vælge, hvilken valuta der vælges til at fastsætte sin egen grænse.

Omend det ikke er realistisk at regulere på daglig basis, bør niveauet vurderes jævnligt for at sikre, at det ikke afviger betydeligt fra grænserne i Regel 3.

DGU kommentar: På årets første hverdag vælges et beløb i DKK som er afrundet til nærmeste hele 500 kr og netop indenfor den højeste værdi af kursen på enten 700 pund eller 1000 US dollar. Denne grænse er gældende i en hel sæson. For 2024 er præmiegrænsen uændret kr. 6.500.

Betydning af “tee til hul” konkurrencer

Regel 3 gælder kun for “tee til hul” konkurrencer, der involverer en score for et hul, uanset hvor den turnering spilles (for eksempel på en golfbane eller en golfsimulator).

Regel 3 gælder også for enhver “dygtigheds”-turnering, hvor slaget slås under en “tee til hul” turnering. For eksempel længste drive eller nærmest hullet turnering, hvor konkurrencen finder sted, mens der spilles et hul fra tee til green som en del af en turneringsrunde.

Dog gælder Regel 3 ikke konkurrencer, der ikke er en del af en “tee til hul” turnering, selvom de finder sted på en golfbane eller en golfsimulator. Almindelige eksempler inkluderer: Længste drive konkurrencer, nærmest hullet konkurrencer, puttekonkurrencer og “dygtigheds“konkurrencer, hvor slaget eller slagene ikke tæller som en del af en golfrunde. Disse konkurrencer, hvor Regel 3 ikke gælder, kan afvikles i forbindelse med en “tee til hul” turnering.

Præmie, udlovet af turneringsarrangøren, i form af dækning af udgifter ved deltagelse i efterfølgende afdeling af turnering

Når en turneringsarrangør udlover en præmie til en vinder eller et udvalgt antal deltagere i form af dækning af udgifter for at spille i en efterfølgende afdeling af den samme turnering, gælder præmiegrænsen i Regel 3 ikke.

Alle eller en del af de faktiske udgifter må betales på vegne af spilleren eller refunderes, inklusive, men ikke begrænset til, tilmeldingsgebyrer til efterfølgende afdelinger, rejse, ophold, måltider og caddie-udgifter.

I tillæg til at dække faktiske omkostninger, må turneringsarrangøren også udlove præmier, sålænge de er inden for de fastsatte grænser i Regel 3.

Udsætte accept af eller indirekte acceptere en præmie

En amatørspiller må ikke udsætte eller forsinke accept af en præmie, der ikke er tilladt efter Regel 3, for at kunne bevare sin amatørstatus. At udsætte eller forsinke accepten af præmien bliver behandlet som om, præmien er accepteret på det tidspunkt, den er vundet.

Desuden kan en amatørspiller ikke undgå at miste sin amatørstatus ved indirekte at acceptere præmien gennem en anden person, eller ved at omdirigere en præmie gennem sin golfklub eller firma/forretning. Dog er det under visse omstændigheder tilladt at donere en præmie til velgørenhed (se nedenfor “Donation af en præmie til velgørenhed”).

Betydning af pengepræmie

I forhold til formålet i Regel 3 kan pengepræmier forekomme i mange former, og inkluderer kontanter, fysisk eller digital valuta, checks, bankoverførsler, andele, aktier og obligationer. Gavekort og debetkort, der kan indløses til kontanter eller kan bruges til at hæve kontanter, betragtes også som pengepræmier.

Pengepræmier inkluderer ikke vouchers, gave-certifikater og gavekort, der kan veksles til produkter og services i detailbutikker og/eller på en golfbane eller golfklub.

Donation af en præmie til velgørenhed

En amatørspiller, der vinder en præmie, der ikke er tilladt efter Reglerne, kan vælge ikke at acceptere præmien, men i stedet tilbyde at donere denne præmie til et godkendt velgørenhedsformål.
Det er op til turneringskomitéen at beslutte, om de vil tillade, at præmier, der vindes af amatørspillere, kan doneres til et godkendt velgørenhedsformål.

Politikker for lotterier, lodtrækninger, mv.

Regel 3 gælder ikke for en lotterigevinst eller en lodtrækningspræmie i forbindelse med et golf-event, så længe det ikke bruges til at omgå præmiegrænsen.

Holdturneringer

Hver enkelt spiller i en holdturnering må modtage en præmie op til præmiegrænsen i Regel 3.

For eksempel må hver spiller på et 4-personers hold i en 18-hullers handicapturnering for hold modtage en præmie, som ikke er en pengepræmie, op til præmiegrænsen.

Flere turneringer afviklet på samme tid

Præmiegrænsen i Regel 3 gælder for hele turneringen, og inkluderer den primære turnering såvel som enhver sekundær konkurrence (såsom længste drive eller nærmest hullet turneringer, mens der spilles et hul fra tee til green som en del af turneringsrunden).

Præmiegrænsen i Regel 3 gælder også for totalen af præmier, som er vundet i flere turneringer, der afvikles på samme tid (såsom en individuel og en holdkonkurrence), selvom der er separate tilmeldingsgebyrer for hver af dem.

 • For eksempel vinder en spiller, der deltager i en 18-hullers individuel turnering med brutto- og nettopræmier, $700 (kr. 4.600) i brutto-turneringen til at købe for i shoppen. Denne spiller må kun modtage yderligere $300 (kr. 1.900) til køb i shoppen som præmie i netto-turneringen.

Hvis en turnering har en eller flere kvalifikationsafdelinger, betragtes hver afdeling som en selvstændig turnering under forudsætning af, at der er et tilmeldingsgebyr for hver afdeling.

I tilfælde af en samlet turnering, hvor vinderen findes på baggrund af kombinerede resultater fra to selvstændige turneringer, gælder præmiegrænsen for den samlede præmie, sammenlagt med den totale værdi af enhver præmie, som er vundet i de selvstændige turneringer.

 • For eksempel er turnering A og turnering B begge 36-hullers scratch-turneringer (brutto) og spilles i to på hinanden følgende weekender, hver med sit deltagergebyr. Turnering C er en 72-hullers samlet turnering, baseret på resultaterne i turnering A og B tilsammen. En spiller, som vinder en præmie på $700 (kr. 4600) i enten turnering A eller B, må kun acceptere op til $300 (kr. 1.900) i turnering C.

Ranglister

En amatørspiller må modtage en præmie op til grænsen i Regel 3 for at vinde “Order of Merit” eller “Årets golfspiller” i tillæg til enhver anden turneringspræmie, som er vundet under Rangliste-perioden.

Trofæer

Trofæer og andre symbolske præmier, som er permanent og specifikt indgraveret, må modtages, selvom værdien overstiger præmiegrænsen i Regel 3.

Trofæer lavet af guld, sølv, keramik, glas eller lignende materialer, som ikke er permanent og specifikt indgraveret, er reguleret af præmiegrænsen.

Genstande såsom sjældne ure eller gamle juveler må ikke bruges til at omgå præmiegrænsen i Regel 3.

Politik om erindringsgaver og andre gaver

En sponsor eller turneringsarrangør må give spillerne en erindringsgave eller anden gave uden hensyn til værdien, blot den ikke bruges til at omgå præmiegrænsen.

Testimonials (særlig anerkendelse)

En præmie, der uddeles som anerkendelse for særlige præstationer eller indsatser for golfen, anses ikke som en turneringspræmie. Præmiegrænsen i Regel 3 gælder ikke for sådanne præmier.