6F

(1) Hulspil

Det er normalt spillernes ansvar at rapportere resultatet af deres kamp på et sted, udpeget af Komitéen. Hvis en dommer er blevet tildelt til matchen, kan dommeren tildeles denne pligt i stedet for spillerne.

Hvis en spiller anmoder om en afgørelse under matchen, som ikke er blevet afgjort, bør Komitéen afgøre, om anmodningen opfylder kravene i Regel 20.1b(2), og træffe en afgørelse. Det kan medføre, at spillerne er nødt til at vende tilbage til banen og fortsætte matchen.

Når resultatet er blevet rapporteret, anses det for endeligt, og der kan ikke anmodes om en afgørelse, medmindre anmodningen opfylder kravene i Regel 20.1b(3).

(2) Slagspil

I slagspil bør spillerne have mulighed for at få løst eventuelle problemer, der skal afklares med Komitéen (se Reglerne 14.7b og 20.1c(4)), kontrollere deres scorekort og rette fejl. Hvis der er en fejl på scorekortet, kan en spiller bede markøren eller Komitéen om at foretage eller godkende en ændring på spillerens scorekort (se Regel 3.3b(2)) indtil det tidspunkt, hvor det er afleveret.

Når scorekortet er afleveret, bør Komitéen kontrollere det for at sikre, at det har spillerens navn, de nødvendige underskrifter og korrekte score for hullerne. Komitéen bør lægge hulscores sammen og i en handicapturnering beregne spillerens tildelte slag og bruge dette til at beregne spillerens nettoresultat.

I andre former for slagspil, som Stableford, Par/Bogey eller i en Four-Ball-turnering, bør Komitéen bestemme det endelige resultat for spilleren eller siden. For eksempel er Komitéen i en Stableford-turnering ansvarlig for at udregne antallet af point, som spilleren scorer for hvert hul og i alt for runden