Q: Er det muligt/en god idé at kombinere hulspil og slagspil

A: Kombinationen af ​​hulspil og slagspil frarådes, da visse regler er væsentligt forskellige mellem de to formater. Men der kan være tidspunkter, hvor spillerne enten beder om at kunne kombinere de to spilformer eller, efter selv at have gjort det, anmoder om en afgørelse.

Hvis en Komité vælger at give spillerne mulighed for at spille en hulspilsmatch, ​​mens de spiller i en slagspilsturnering, anbefales det, at spillerne underrettes om, at det er reglerne for slagspil, der finder anvendelse hele tiden.

For eksempel er det ikke tilladt “at give” putts, huller og andet, og hvis en spiller slår uden for tur, har den anden ikke mulighed for at kalde slaget tilbage.

Hvis Komitéen bliver bedt om en afgørelse, når spillerne har kombineret hulspil og slagspil, skal Komitéen anvende Golfreglerne separat, som de ville gælde for hver af formaterne – hulspil og slagspil.

For eksempel, hvis en spiller ikke afsluttede et hul af en hvilken som helst grund, er spilleren diskvalificeret fra slagspilsturneringen for brud på Regel 3.3c.