At spille eller være ansat som professionel

Ekstra vejledning findes for underpunkter 2, 4 og 5 fra Regel 2 (amatørspiller) som følger:

At spille i en turnering som professionel

 • En amatør, som tilmelder sig og spiller i en turnering som professionel, mister sin amatørstatus.
  • Dette inkluderer, at spilleren starter men ikke fuldfører turneringen, såsom at spilleren trækker sig eller på anden vis ikke fuldfører runden af enhver anden grund.
  • Dette inkluderer ikke en amatørspiller, som tilmelder sig en turnering som professionel golfspiller, men som endnu ikke har spillet turneringen.
   • Dette kunne opstå, hvis en amatør planlægger at blive professionel og har tilmeldt sig en fremtidig turnering som professionel, men har planer om at forsætte at konkurrere som amatørspiller indtil den fremtidige turnering.
   • En amatør må også trække tilmeldingen som professionel og ændre tilmeldingen til at være som amatør i en sådan turnering, uden at det påvirker deres amatørstatus.
 • En spiller, der deltager i en turnering, som er begrænset til professionelle, mister sin amatørstatus.
 • Hvis det ikke er krævet for en spiller at vælge status som amatør eller professionel for at tilmelde sig eller spille i en turnering, så må en amatør spille i en sådan turnering uden at det påvirker deres amatørstatus. Spillerens amatørstatus påvirkes i sådanne omstændigheder kun, hvis amatøren vælger at modtage en præmie, som ikke er tilladt efter Regel 3.
 • At spille som professionel i turneringer, der ikke er “tee til hul” turneringer (for eksempel at spille som professionel i en “længste drive” turnering eller putte-turnering), påvirker ikke amatørstatus.

Ansættelse som professionel i en klub eller på en driving range

 • Dette inkluderer at være ansat som head-pro, assisterende pro eller lignende ved en bane, i en klub eller anden golf-facilitet.
 • Det inkluderer derimod ikke andre ansættelser eller titler, der er normale inden for golfens verden. For at få en liste over normale ansættelser og titler – se nedenstående punkt: “Vejledning om, hvad en amatørspiller har lov til”.

Medlemsskab af enhver organisation for professionelle golfspillere

 • Dette inkluderer medlemsskab af enhver kategori for den organisation, herunder også som lærling/under uddannelse eller som associeret medlem af en sådan organisation.
 • Men dette inkluderer ikke en amatørspiller, der:
  • kun medvirker i en administrativ rolle, for eksempel ved at være medlem af en bestyrelse for en sådan organisation, eller
  • accepterer et æresmedlemsskab som anerkendelse for deres tidligere bidrag til golfsporten eller af en lignende grund. (opdateret februar 2024)

Vejledning om, hvad en amatørspiller har lov til

I relation til underpunkter 2, 3, og 5 i Regel 2 må en amatørspiller foretage sig følgende handlinger:

Spillerelaterede handlinger

 • Være medlem af en professionel tour under forudsætning af, at de ikke spiller som professionel.
 • Tage og/eller bestå en spilletest (playing ability test).

Uddannelsesrelaterede handlinger

 • Tilmelde sig til eller deltage i et professionelt golf-management program under forudsætning af, at et sådant program ikke kræver, at de studerende skal være medlem af en organisation for professionelle golfspillere, eller skal gøre andet, der ville resultere i tab af amatørstatus (såsom at give instruktion med kompensation).

Ansættelsesrelaterede handlinger og stillinger

 • Arbejde som forhandler eller sælger af golfudstyr, arbejde med tilpasning, fremstilling og reparation af køller.
 • Arbejde som daglig leder af eller direktør for en golfbane, golfklub eller anden golffacilitet.
 • Arbejde som ansat hos en fabrikant af golfudstyr.
 • Arbejde som caddie, selv hvis det er som caddie for en professionel golfspiller på en professionel tour.
 • Arbejde med golf-administration, såsom at være ansat i en golfunion

At spille som amatør i en turnering, hvor pengepræmierne er over prisgrænsen

Arrangører af turneringer har forskellige muligheder i forhold til amatørspillere og præmiepenge, som de bør overveje, når de opbygger deres turneringsbetingelser. For eksempel kan en turneringsarrangør ønske:

 • At kræve, at amatørspillere ikke må acceptere pengepræmier (eller at de kun må modtage pengepræmier op til grænsen i Regel 3).
 • At kræve, at spillere, der er tilmeldt som amatører, tilkendegiver før turneringsstart (for eksempel før start af deres første runde), om de påtænker at modtage enhver tilgængelig pengepræmie, som er over grænsen, for så vidt at deres resultat giver dem muligheden.
  • Men selv hvis de har tilkendegivet at ville modtage præmien, kan de stadig undlade at acceptere en præmie, som ikke er tilladt efter Reglerne.
  • Skulle dette ske, kan turneringsarrangøren beslutte, hvordan de vil fordele en præmie, som ikke er accepteret.

Hvis det er tilladt fra arrangørens side, kan en amatørspiller spille i en turnering som amatør uden at miste sin amatørstatus, selvom der kan vindes pengepræmier over præmiegrænsen. Hvis de spiller godt nok til at vinde pengepræmier over præmiegrænsen, og accepterer at modtage pengepræmien ved afslutningen af turneringen, taber de deres amatørstatus.