Udvalget skal have en målsætning for sit arbejde.

Hvad vil klubben opnå med det turneringsprogram, medlemmerne tilbydes? Der er flere muligheder som f.eks. kunne være ét eller flere af nedenstående ønsker:

  • at organiseret konkurrence er det vigtigste i golfspillet, og derfor vil man have så mange turneringer som muligt og eventuelt så mange deltagere som muligt,
  • at konkurrence er spillernes egen sag, og da de fleste helst vil spille for og mod sig selv, vil man derfor kun have få turneringer som tilbud til de få og ivrige,
  • at medlemmerne skal gøres til elitespillere, og man vil derfor have scratchturneringer, store åbne slagspilturneringer beregnet for unge og ambitiøse,
  • at der skal være munter og venlig kappestrid, og derfor vil man have brede uhøjtidelige handicapturneringer med start på alle teesteder og frokost bagefter,
  • at turneringerne skal give økonomisk tilskud til klubbens drift, og derfor vil man have stort turneringsgebyr, mange deltagere og en hvilken som helst sponsor,
  • at turneringerne primært skal være spillemæssigt attraktive og opfylde et behov for deltagerne, og derfor vil man have lavt turneringsgebyr, hæderspræmier og homogene deltagergrupper,
  • at man vil tiltrække greenfeespillere og derfor have få og åbne turneringer,
  • etc.

Man kan vælge mange forskellige mål og tage mange hensyn, som både supplerer og modarbejder hinanden.

Turneringsudvalgets målsætning for turneringsaktiviteterne skal selvfølgelig passe ind i klubbens overordnede målsætning. Målsætningen skal ikke bare være et ønske, men være en realistisk mulighed i forhold til klubbens baneforhold, klubhusforhold, medlemssammensætning, økonomi og mandskabsressourcer.

Målsætningen vil for de fleste klubbers vedkommende nok ligge midt imellem de ovennævnte yderpunkter, svarende til den varierede medlemssammensætning de fleste klubber har.

Golfspillets store styrke er, at det er så fleksibelt, at det kan opfylde næsten et hvilket som helst idræts- og motionsbehov, som spillerne måtte have. Denne differentiering bør være grundlaget for klubbens politik og dermed klubbens turneringsaktiviteter.