Da der naturligt vil blive stillet mange spørgsmål til Amatørreglerne, vil DGU her i de underliggende punkter forsøge at svare på disse. Der kan også være spørgsmål, der besvares i DGU’s Etiske Kodeks

Som udgangspunkt skal et spørgsmål altid søges løst ved at læse selve Amatørreglerne og DGU’s FAQ. Hvis der stadig er spørgsmål, kan klubben kontakte DGU for at få et svar.

Skulle spørgsmålet være af en principiel karakter vil svaret blive indført i denne FAQ.

Spørgsmål og svar vil blive navngivet i forhold til emnet således at:

  • Spørgsmål til selve Amatørreglerne starter med et R-
    • Herefter regelnummeret fx 5
    • Hvert FAQ nummereres fortløbende efter en skråstreg fx /1 for første spørgsmål
    • FAQ R-5/1 er 1. spørgsmål til Regel 5