Amatørreglerne

Som godkendt af R&A Rules Limited og United States Golf Association.

I henhold til Dansk Golf Unions vedtægter skal unionen påse, at klubberne og deres amatørmedlemmer følger de af R&A fastsatte Amatørregler.

Det følgende er Dansk Golf Unions gengivelse af disse Regler, tillempet efter danske forhold.

Forord

Amatørgolf har en veletableret plads i golfspillet, og golfspillere i alle aldre over hele verden har glæde af den store mængde amatørturneringer. Amatørreglerne vil fortsat definere, hvem der kan deltage som amatørspiller. Denne udgave har taget vigtige skridt til modernisering af Reglerne for at gøre dem enklere at forstå og lettere at anvende.

Den nye udgave er resultatet af et moderniseringsinitiativ, som er ledet af tidligere og nuværende repræsentanter fra Komitéerne for Amatørstatus hos R&A og USGA sammen med repræsentanter fra alle niveauer og områder af golfspillet. Indholdet tager hensyn til den feedback, som nøgleinteressenter og golfspillere har givet, og afspejler hvordan spillet spilles i dag.

De nye Regler foretager en klar skelnen mellem amatør- og professionel golf i en moderne kontekst, og giver klarhed og muligheder for amatørgolfspilleren, arrangører af turneringer og potentielle sponsorer for amatørgolf. Det er vores ambition, at Reglerne støtter en sund sport lang tid ud i fremtiden – for dem, der spiller på højeste niveau og for de mange, der blot spiller golf for fornøjelsens og udfordringens skyld.

Clive T. Brown Paul Brown
Chairman Chairman
Amateur Status Committee Amateur Status Committee
R&A Rules Limited United States Golf Association