Q: Anbefaler DGU, at hvis man indfører Standard lokalregel E-5, så markeres dette med fx en rød top på de out of bounds pæle, hvor det er gældende?

A: Nej.
Da lokalreglen drejer sig om såvel en mistet bold som en bold out of bounds er det misvisende at markere de hvide pæle.
DGU ønsker ikke at tilføje flere “farvekoder”, som skal afkodes på golfbanen for at kunne spille golf.