D-1 Præcisering af kanten af greenen

Formål. Der kan være tidspunkter, hvor det er svært for en spiller at afgøre, om dennes bold er på greenen, fordi der ikke er særlig stor højdeforskel på klipningen af green og forklæde. I situationer som denne kan Komitéen vælge at definere kanterne på greens med en malet linje eller prikker.

Standard lokalregel D-1

“Kanterne på greens er defineret af [indsæt farve på linjer eller prikker]. Prikkerne/linjen er [på] [ikke på] greenen og lempelse uden straf er ikke tilgængelig fra prikkerne/linjen.”

D-2 Status af greenen, når en midlertidig green bruges

Formål. Der kan være tidspunkter, hvor greenen til et hul ikke kan bruges af en eller anden grund, f.eks. på grund af dårligt vejr eller af grunde forbundet med reparation eller vedligeholdelse. Når dette er tilfældet, kan Komitéen ønske at forberede en midlertidig green og indføre en lokalregel for at definere denne som greenen, som bruges for det hul. Greenen, der er blevet erstattet af en midlertidig green, bliver automatisk en forkert green, fordi det ikke længere er greenen for det hul, som spilleren spiller.

Standard lokalregel D-2

“Midlertidige greens bruges som greenen på hullerne [indsæt hulnumre], som er defineret af [indsæt beskrivelse, f.eks. fairwayområdet omkranset af hvide linjer]. Enhver green, der er blevet erstattet af en midlertidig green, er en forkert green, og lempelse uden straf for gene skal tages efter Regel 13.1f.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

D-3 Forbyde lempelse fra forkert green, når der kun er gene for spillerens stance

Formål. Der kan være situationer, hvor en Komité ønsker at nægte spilleren lempelse fra en forkert green, når den eneste gene er spillerens stance, for eksempel:

  • Der er tyk rough tæt på nogle greens, og Komitéen mener, at det ville være uretfærdigt at kræve, at en spiller tager lempelse i sådanne områder, eller
  • En stor green bruges som green til to separate huller, men Komitéen beslutter at opdele greenen. Den kan også vælge ikke at kræve at en spiller, hvis bold er på greenen på det hul, der spilles, skal tage lempelse, når dennes stance er på den anden green.

Standard lokalregel D-3.1

“Regel 13.1f tilpasses således:
Gene eksisterer ikke, hvis en forkert green kun er til gene for en spillers stance.”

Standard lokalregel D-3.2

“Regel 13.1f tilpasses således:
Når en spillers bold ligger på greenen på [angiv hulnummer], eksisterer der ikke gene for spillerens stancegreenen på [angiv hulnummer], ej heller omvendt.

D-4 Forbyde spil fra forgreen af en forkert green

Formål. Hvis bolde spillet på et bestemt hul, ofte kommer til at ligge på et nærliggende huls green:

  • Det nærmeste punkt for fuld lempelse, når du tager lempelse fra den forkerte green efter Regel 13.1f, vil normalt være på forklædet/forgreen ved siden af greenen, og
  • Forklædet eller forgreenen kan blive beskadiget som følge heraf.

For at forhindre sådanne skader kan Komitéen vælge at kræve, at spillerne tager lempelse efter Regel 13.1f med henvisning til et tilpasset nærmeste punkt med fuld lempelse, der undgår gene for både forkert green og forgreen eller forklæde eller ved brug af en droppezone (se Standard lokalregel E-1).

Standard lokalregel D-4.1

“Hvis spilleren ved spil på [angiv hulnummer], skal tage lempelse efter Regel 13.1f, fordi dennes bold kom til at ligge stille på greenen på [angiv hulnummer], eller at greenen er til gene for dennes stance eller område af tilsigtet sving:

  • For at finde lempelsesområdet, der skal bruges, defineres greenen på [specificer hulnummer] til at indbefatte fairwayområdet inden for [angiv afstand, såsom to køllelængder] fra kanten af greenen.
  • Det betyder, at nærmeste punkt for fuld lempelse heller ikke må have gene fra dette område foruden selve greenen.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Standard lokalregel D-4.2

Forkerte greens inkluderer [angiv afstanden fra kanten af forkert green /område rundt om forkert green]. Når en spiller har gene fra en forkert green efter Regel 13.1f, inklusive dette udvidede område, skal spilleren tage lempelse uden straf.

[Gene eksisterer ikke, hvis området giver gene for spillerens stance.]

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

D-5 Status for øvelsesgreen eller midlertidig green

Formål. Forkerte greens inkluderer pr. definition øvelsesgreens til pitch eller puttning, men Komitéen kan vælge at tillade spil fra dem via en lokalregel, (hvilket betyder at en spiller, hvis bold ligger på en sådan green, må spille den derfra). En midlertidig green på et hul er typisk en del af det generelle område, når den ikke er i brug, men Komitéen ønsker måske at præcisere dens status eller erklære den som en forkert green. Komitéen kan også definere en øvelsesgreen eller midlertidig green, som areal under reparation, hvilket gør det muligt for en spiller at tage lempelse uden straf efter Regel 16.1b.

Standard lokalregel D-5.1

“Øvelsesgreenen [indsæt detaljer om hvor greenen er placeret] er ikke en forkert green, og lempelse uden straf er ikke påkrævet eller tilladt i henhold til Regel 13.1f.”

Standard lokalregel D-5.2

“Den midlertidige green på [indsæt detaljer om hvor greenen er placeret] er en forkert green, selvom den ikke er i brug, og lempelse skal tages efter Regel 13.1f.”

Standard lokalregel D-5.3

“Øvelsesgreenen [indsæt detaljer om hvor greenen er placeret] er ikke en forkert green, og der skal ikke tages lempelse uden straf efter Regel 13.1f, men den er areal under reparation, og en spiller kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1 b.”

D-6 Opdeling af en dobbeltgreen i to adskilte greens

Formål. Når en bane har en green, der fungerer som green på to huller, kan Komitéen ønske at opdele greenen i to separate greens gennem en lokalregel. Dette ville kræve, at en spiller, der er på den forkerte del af greenen, tager lempelse efter Regel 13.1f. Metoden til at definere adskillelsen skal specificeres. Denne lokalregel kan modiceres, således at gene fra den forkerte green ikke eksisterer, når der kun er gene for spillerens stance i tilfælde, hvor spillerens bold er på den rigtige del af greenen, men dennes stance er på den anden del af greenen.

Standard lokalregel D-6

“Dobbeltgreenen på hullerne [angiv hulnumre] behandles som to separate greens, adskilt af [angive metode såsom farvede pæle]. En spiller, der har gene på den del af greenen, som tilhører hullet, der ikke spilles, er på en forkert green, og skal tage lempelse efter Regel 13.1f.

[Gene eksisterer ikke, hvis den forkerte green kun giver gene for spillerens stance.]

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”