Amatører/professionelle

Turneringer her i landet, arrangeret af eller i samarbejde med DGU, er forbeholdt amatører, medmindre andet er bestemt af turneringsbetingelserne.
Ligeledes er turneringer arrangeret af golfklubber, som er medlem af DGU, forbeholdt amatører, medmindre andet er bestemt af betingelserne.

Note: Turneringsbetingelserne skal være i overensstemmelse med klubbens vedtægter og love.

Eftersom både professionelle og spillere, der har mistet sin amatørstatus (se nedenstående), kan være medlemmer af danske golfklubber, anbefales det klubberne at sikre sig, at turneringsbetingelserne tager højde for, hvilke medlemskategorier der er berettiget til at deltage i de enkelte turneringer. Golfinstruktører i danske golfklubber og spillere, som lever af at spille golf, er professionelle golfspillere. De fleste er medlemmer af PGA of Denmark, som i samarbejde med golfklubber og evt. DGU arrangerer turneringer for sine spillere.

OBS. Professionelle, der er i gang med at generhverve deres amatørstatus, regnes for ”teknisk professionelle”, indtil deres amatørstatus er generhvervet.

Spillere, der har mistet sin amatør-status

En tredje gruppe er spillere, som ved overtrædelse af amatørreglerne har mistet sin amatørstatus. Disse spillere bliver ikke professionelle og/eller medlemmer af PGA of Denmark. Hertil kræves visse spillermæssige kvalifikationer og et professionelt arbejde med golf, jf. PGA´s vedtægter.
Denne gruppe af spillere kaldes som oftest Non-amatører.

Professionelle, som har ansøgt om generhvervelse af amatørrettigheder og som befinder sig i den af A&O fastsatte karantæneperiode, regnes teknisk som professionelle, indtil amatørstatus tildeles – også selvom amatørreglerne bliver overholdt i karantæneperioden.

Mellem de rene amatørturneringer og de rene pro-turneringer findes flere blandingsformer:

Åben turnering, hvor pro’er og amatører spiller som regel slagspil med/mod hinanden. Hvis en amatør vinder, gælder amatørpræmieregulativet. Hvis en pro vinder, modtager han pengepræmien.
Pro/am turnering, hvor én pro danner hold med som regel tre amatører. På de vindende hold modtager pro’en en penge¬præmie og amatørerne præmi¬er i henhold til turneringsbetingelserne og præmieregulativet.

Som det fremgår af ovenstående kan klubberne afgøre, om spillere, der har mistet sin amatørstatus, og professionelle medlemmer af klubben (samt måske især klubbens egne instruktører uden at være medlemmer af klubben) kan deltage i såvel åbne som lukkede klubturneringer. Pro’en skal almindeligvis spille fra scratch, men har dog et officielt handicap, hvis klubben fører et handicapregister for ham. Spillere, der har mistet sin amatørstatus, kan spille med handicap, hvis klubben fører et handicapregister for spilleren.

Danske / udlændinge

I lukkede klubturneringer kan alle klubbens medlemmer, hvad enten de er danske statsborgere eller ej, deltage, såfremt ikke andet udtrykkeligt fremgår af turneringsbetingelserne. DGU anbefaler, at udenlandske medlemmers turneringsrettigheder ikke begrænses. En undtagelse kan være klubmesterskaber, men dog ikke hvis det udenlandske medlem har valgt klubben som hjemmeklub.

I åbne individuelle turneringer skal udenlandske spillere, hvad enten de er medlem af danske golfklubber eller ej, kunne deltage. Medlemskab af en anerkendt udenlandsk klub bør dog være en betingelse og eventuelt kræves dokumenteret sammen med handicap.

I holdturneringer – jvf. turneringsbetingelserne for Danmarksturneringen.

I DGU turneringer vil det af turneringsbetingelserne fremgå, hvem der kan deltage.

Hjemmeklub – den klub, der varetager en spillers handicap

En spiller, der kun er medlem af én klub, har automatisk denne som hjemmeklub. En spiller, der er medlem af flere klubber, skal vælge én af disse som sin hjemmeklub og give meddelelse herom til alle andre klubber, han er medlem af.

Begrebet “Hjemmeklub” har betydning for forståelse af følgende forhold:

 1. I Danmarksmesterskaberne og DGU’s andre individuelle turneringer kan spilleren kun repræsentere sin hjemmeklub.
 2. I klubmesterskaberne kan klubberne vælge, om man skal have klubben som sin hjemmeklub for at deltage. Klubben kan også bestemme, at man blot skal medlem for at deltage, selvom man har en anden hjemmeklub.
 3. I Danmarksturneringen og Holdturneringen (U25): Spilleren kan deltage for enhver af de klubber, hvor man er medlem (hjemmeklub eller anden klub). Dog – efter spillerens første spillede match i Danmarksturneringen kan spilleren ikke længere deltage i Danmarksturneringen eller Holdturneringen for en anden klub før næste sæson.

Gruppeinddeling

Enkelte lukkede klubturneringer kan for selskabelighedens skyld spilles i én gruppe, uanset køn, alder og handicap, men de fleste og i hvert fald alle åbne turneringer skal både af praktiske og sportslige grunde inddeles i selvstændige grupper eller delturneringer efter et eller flere af følgende kriterier: køn, alder og handicap.
Efter køn:

Scratchturneringer skal spilles i en række for kvinder og en række for mænd. Større handicapturneringer bør også fortrinsvis opdeles i en dame- og en herrerække.
Efter handicap:

Scratchturneringer forbeholdes spillere under et vist handicap eller i en bestemt hcp-gruppe f.eks. eliteturneringer for spillere med max. hcp herrer 6,0 og damer 12,0 eller subeliteturneringer for spillere med hcp for herrer: min. 4.5 og max. 12,0 og for damer: min. 11.5 og max. 18,0.

Åbne handicapturneringer bør som tidligere nævnt være rettet mod en eller flere bestemte grupper af spillere. Eksempelvis handicap 13-20.
I øvrigt bør handicapturneringer i klubregi inddeles i 3-4 grupper med nogenlunde lige mange deltagere i hver, f.eks.

 • A-gruppen: 0 – 12,4
 • B-gruppen: 12,5 – 20,4
 • C-gruppen: 20,5 – 36,0
 • D-gruppen: 37 – ?

Hvis gruppegrænserne er fastlagt på forhånd, skal der i turneringsbetingelserne tages forbehold for, at en gruppe med for få deltagere lægges sammen med en anden gruppe. Hvis kun antallet af grupper er fastlagt på forhånd, kan man efter tilmeldingen sætte gruppegrænserne således, at grupperne bliver lige store, men styrkeforskellen inden for gruppen må ikke blive for stor.

I øvrigt skal man være opmærksom på, at ordet handicapgrænse kan betyde to ting:

 1. Normalt det højeste (laveste) handicap en spiller må have for at deltage i turneringen/gruppen.
 2. Undertiden dog det højeste handicap en spiller må anvende ved resultatberegningen, idet spilleren gerne må deltage, selv om spillerens handicap er for højt.

I nogle turneringer, især for juniorer og yngre spillere anbefales det, at man inddeler spillerne i mindre handicapgrupper med en spændvidde på f.eks. 6 slag, hvorefter der spilles scratch inden for den enkelte gruppe. Grupperne kan om nødvendigt konkurrere indbyrdes ved at tillægge gruppens spillere et fælles spillehandicap (sph). Eksempelvis: Gruppen 0-6 har sph. 3, gruppen 7-12 har sph. 9, gruppen 13-18 har sph. 15, gruppen 19-24 har sph. 21 etc.

Efter alder:

I overensstemmelse med den overvejende internationale praksis anvendes i Danmark kalenderårsprincippet for overgangen mellem aldersklasser, dvs. at aldersklassen begynder den 1. januar og slutter den 31. december i det pågældende år.
F.eks: En spiller der fylder 18 år den 6. maj i et kalenderår er junior til og med udgangen af det pågældende kalenderår.
Det bemærkes, at man i enkelte udenlandske turneringer anvender et andet skæringstidspunkt, som regel turneringens afslutningsdag.

Officielle aldersgrænser

De gældende aldersgrænser i danske og i de fleste udenlandske turneringer er:

 • Juniorer: til og med det år, spilleren fylder 18 år
 • Damer og Herrer: fra og med det år, spilleren fylder 19 år
 • Seniorer M/K: fra og med det år, spilleren fylder 50 år
 • Mid-age M/K: fra og med det år, spilleren fylder 30 år

Anbefalede yderligere aldersgrænser

 • Ynglinge: fra og med det år, spilleren fylder 19 år til og med det år, spilleren fylder 21 år
 • Veteraner M/K: fra og med det år, spilleren fylder 60 år
 • Superveteraner M/K: fra og med det år, spilleren fylder 70 år

DGU anbefaler, at det ikke tillades en spiller at deltage i flere Stableford/netto-turneringer samtidig. En juniorspiller må således vælge, om denne vil deltage i juniorklassen eller dame/herreklassen, hvis turneringen spilles samtidig i begge klasser.

I brutto-turneringer (uden HCP) anbefales det, at laveste score, spillet samme dag, fra samme teested/bane og over samme antal huller, vinder uanset hvilken række/klasse der er stillet op i. Dette princip gælder f.eks. til DM for seniorer og veteraner, hvor de veteraner, der klarer cuttet i seniormesterskabet, har mulighed for at vinde såvel senior, som veteranmesterskabet.

For klubmesterskaber henvises der til anbefalet model i Klubbens Turneringsudvalg/Hovedopgaver.