Åbne, lukkede, private og invitations-turneringer

Udbuddet af turneringer kan for overskuelighedens skyld inddeles i forskellige grupper på grundlag af, hvem der står som arrangør og hvem, der må deltage.

Lukkede turneringer er turneringer forbeholdt en bestemt afgrænset gruppe deltagere, f.eks. en klubs medlemmer.

Åbne turneringer burde så konsekvent være turneringer, hvor alle kan deltage. Imidlertid er man af praktiske grunde nødt til at begrænse deltagelsen i åbne turneringer f.eks. i henhold til alder, køn, handicap eller lignende. Lukket – åben refererer derfor til, om spillere fra kun en eller fra flere/alle klubber kan deltage.

En mellemting er invitationsturneringer, som har deltagelse af spillere fra flere klubber, men kun de spillere, som arrangørerne personligt inviterer til at deltage.

Private runder er alle de venskabelige dyster, som udkæmpes mellem de enkelte spillere, som ikke er arrangeret af noget organ, men af spillerne selv.

Scratch- og handicap-turneringer

Turneringer spilles enten med spillehandicap (netto) eller uden spillehandicap (brutto eller scratch). I handicapturneringer bør der også være en præmie til de(n) bedste scratchscore, mens der i scratchturneringer ikke bør være nogen handicappræmie.

Brutto og netto bør ikke sammenblandes. F.eks. bør man ikke arrangere en X-pokal turnering, hvor der spilles i en scratchrække og en handicaprække, og hvor X-pokalen vindes af bedste scratchscore, mens andre præmier uddeles i handicaprækkerne. Der er reelt tale om to turneringer med forskellige deltagergrupper og forskellige præmier. Derfor bør der inviteres til og afvikles to selvstændige turneringer, som evt. kan spilles samtidigt, hvis det af andre grunde er ønskeligt.

Internationale amatør turneringer

Disse er arrangeret af internationale organisationer i form af mesterskaber, f.eks. VM arrangeret af World Amateur Golf Council (WAGC), EM, arrangeret af European Golf Association (EGA), eller Nordiske Mesterskaber, arrangeret af Nordisk Golf Union (NGU). Invitationerne til disse mesterskaber tilgår DGU, som udtager de spillere/hold, som skal deltage som Danmarks repræsentanter. Til EM kan spillerne også tilmelde sig individuelt.

Internationale turneringer arrangeres også af nationale unioner, som regel i form af åbne nationale mesterskaber. Også her tilgår invitationerne DGU, som udtager spillere til deltagelse. Til visse af disse mesterskaber kan der tillige ske individuel tilmelding.

Turneringer med international deltagelse arrangeres endvidere af golfklubber med den nationale unions godkendelse.
På samme måde skal de nationale unioner godkende de internationale turneringer, som i stigende omfang arrangeres af kommercielle sponsorer, som regel i det format, at vinderne af nationale kvalifikationsturneringer mødes i en international finale.

DGU-turneringer

DGU-turneringer er de turneringer, som DGU arrangerer og afvikler i samarbejde med de klubber, hvor turneringerne spilles. Det drejer sig fortrinsvis om Danmarksmesterskaber, Danmarksturneringen, DGU Elite Tour, DGU Challenger Tour, DGU Senior Tour, DGU Junior Tour samt DGU’s Juniorholdturnering, Junior Cup og Sportsjournalisternes Juniorholdturnering.

Se i øvrigt kapitel 4 om afvikling af DGU-turneringer og kapitel 6 om deres turneringsbetingelser.

Større åbne scratch-turneringer

Dette er betegnelsen for de eliteturneringer, som klubberne arrangerer og som DGU udsender program over.
Kriterierne for status som “større åben scratchturnering” er følgende:

 • Turneringen skal arrangeres af eller i samarbejde med en klub med fuldt medlemskab af DGU eller tilsvarende nationalt forbund.
 • Turneringen skal som udgangspunkt afvikles over min. 54 huller.
 • Turneringen skal afvikles som scratchturnering.
 • Turneringen skal afvikles efter de af Royal & Ancient sidst vedtagne golfregler og præmierne skal overholde gældende Amatørregler.
 • Turneringen skal være åben. Lukket/åben refererer udelukkende til, om spillere fra kun én eller flere/alle klubber kan deltage.
 • Ved overtegning udgår spillere med højeste handicap, alternativt dårligste ranglisteplacering.
 • Max. handicapgrænse: herrer hcp. 6,0 – damer hcp. 12,0
 • Antal af wild cards til arrangerende klub er max. 6 stk., som kun kan gives til spillere, der opfylder respektive handicapgrænser.
 • Turneringen afvikles fra hvid/blå tee (eller tilsvarende), hvor disse forefindes.
 • Turneringen skal være anmeldt til og efterfølgende godkendt af DGU.
 • Resultatlister fra samtlige runder indsendes til DGU´s sekretariat senest første hverdag efter turneringen. Listerne skal være påført deltagernes hjemmeklub.
 • Scorekort fra samtlige runder skal fremsendes til respektive hjemmeklubber senest første hverdag efter turneringen, eller såfremt klubbens IT-system kan foretage elektronisk handicapregulering, kan klubben foretage registrering af scorekortet, og derefter overføre ændringen elektronisk til spillerens hjemmeklub. Scorekortet skal gemmes i klubben i 2 måneder eller fremsendes til spillerens hjemmeklub efter anmodning.

DGU bestemmer ikke, hvor og hvornår den enkelte turnering skal spilles, men DGU søger at medvirke til, at kollisioner og overmætning af markedet så vidt muligt undgås ved at indsamle en oversigt over de turneringer af denne art, som klubberne planlægger i det kommende år, og ved at rådgive klubber, som påtænker at arrangere sådanne turneringer.

Professionelle turneringer

Det er en del af DGU´s målsætning at søge indflydelse på alle golfaktiviteter i Danmark, herunder også turneringer for professionelle spillere.
Endvidere forsøges de professionelle turneringer, der arrangeres i Danmark, koordineret med DGU´s turneringsplan, så uheldige overlapninger undgås.

Åbne klubturneringer

Åbne klubturneringer er turneringer (scratch eller med handicap), som er åbne for spillere fra flere klubber.

Klubturneringer

Klubturneringer (lukkede) er alle turneringer arrangeret af en klub og forbeholdt dennes medlemmer.

Handicaptællende turneringer

En “tællende” turnering er en turnering, der kan anvendes til handicapregulering, når den er spillet under slagspilsbetingelser og er arrangeret af:

 1. DGU.
 2. Udenlandske unioner.
 3. Klubber med fuldt medlemskab af DGU.
 4. Klubber med fuldt medlemskab af udenlandske unioner.

Jf. i øvrigt bestemmelserne om tællende scores i EGA Handicapsystemet § 3.6.

Handicapkomitéen eller turneringsledelsen for en tællende turnering i en klub, der ikke er spillerens hjemmeklub kan, hvis den skønner, at spillerens spillehandicap er for højt, nedsætte hans spillehandicap, efter at han har haft lejlighed til at udtale sig. Denne nedsættelse gælder kun for den turnering, den blev foretaget i, jf. EGA Handicapsystemet § 3.16.7.