A-1 Typiske metoder til at definere banens grænser og grænsekanter

Formål. Der er mange måder, hvorpå en Komité kan definere banens grænser, og det er ikke hensigtsmæssigt eller muligt at give en komplet liste over lokalregler, der kan bruges til dette formål.

Det er vigtigt at være klar og specifik, når banens grænser defineres i lokalreglerne.

Den mest almindelige metode til at definere banens grænser er med pæle, malede linjer og eksisterende hegn. Det er ikke nødvendigt at beskrive enhver grænse i lokalreglerne, men det er vigtigt at beskrive de anvendte metoder. Det anbefales at angive specifikke metoder, hvor grænserne ikke er visuelt oplagte, og hvor den anvendte metode er mindre almindelig. Det kan beskrives som i eksempler er angivet nedenfor:

  • A-1.1 Out of bounds defineres som [indsæt beskrivelse af metoder til at definere _out of bounds, for eksempel hvide pæle, linjer eller hegn].
  • A-1.2 Out of bounds grænsen til venstre for [angiv hulnummer] er defineret ved den banenære kant af de hvide malede [linjer/prikker] på [angiv placering, som f.eks. vejen].
  • A-1.3 Vedligeholdelsesområdet mellem [angiv hulnummer] er out of bounds. Grænsen er defineret af den banenære side af hegnspælene, der omringer området.

Se Afsnit 2A og 5B (1) for mere information om definition af out of bounds.

A-2 Præcisering af out of bounds ved mur, vej eller andre genstande

Formål. Definitionen af “out of bounds” præciserer, at når en grænse er defineret af en mur, vej eller andre genstande, skal Komitéen definere grænsekanten.

Afhængig af murenes type eller tilstand kan der være gode grunde til at definere grænsen, som værende på den anden side af muren, eller at bruge den banenære kant som grænsen.

Standard lokalregel A-2.1

“Den banenære kant af [angiv en hvilken som helst mur eller vej] definerer banens grænse.”

Standard lokalregel A-2.2

“En bold er out of bounds, når den er forbi [angiv en hvilken som helst mur, vej eller andre genstande], som definerer banens grænser”

Standard lokalregel A-2.3

“Grænsen på [hulnummer] er defineret af [indsæt beskrivelse af genstande eller forholdet].”

A-3 Grænsehegn kan behandles anderledes af Komitéen

Formål. Hvis grænsen defineres af et hegn, er kanten af grænsen defineret af linjen mellem de banenære punkter af hegnspælene i jordhøjde (eksklusive vinklede støttepiller) og hegnspælene er out of bounds. Men Komitéen kan vælge at behandle grænsehegnet på en anden måde på grund af naturen af hegnet eller den vegetation, der vokser rundt om hegnet. Komitéen kan ikke ændre på, hvordan grænsen er defineret i forhold til en linje eller pæl.

Standard lokalregel A-3

“En bold er out of bounds, når den har passeret hegnet på [angiv hulnummer] i jordniveau (eksklusive vinklede støttepiller).”

A-4 Intern out of bounds

Formål. På grund af banedesign eller sikkerhedsmæssige årsager kan en Komité vælge at specificere, at en bestemt del af banen er out of bounds for spil på et bestemt hul.

Dette gøres for at forhindre spillere, der spiller dette hul, i at spille til og fra en anden del af banen. For eksempel på et dogleg hul kan en intern out of bounds bruges til at forhindre en spiller i at skære hjørnet ved at spille en bold til en fairway på et andet hul.

Men en lokalregel, der angiver, at en bold er out of bounds, hvis den krydser en grænse, selvom den igen krydser grænsen og kommer til at ligge stille på samme del af banen, er ikke tilladt, fordi bolden kun er out of bounds, når den kommer til at ligge stille out of bounds.

Standard lokalregel A-4

“Under spil af [angiv hulnummer] er [angiv f.eks. side] af hullet, som angivet ved [indsæt beskrivelse af metode for out of bounds, for eksempel hvide pæle], out of bounds. Disse [indsæt beskrivelse af metode for out of bounds, for eksempel hvide pæle] er grænsemarkeringer ved spil af [angiv hulnummer]. Ved spil af alle andre huller er de [ikke-flytbare/flytbare] forhindringer.”

A-5 Out of bounds, når en offentlig vej løber igennem banen

Formål. Når en offentlig vej løber gennem en bane, er den normalt defineret som out of bounds. Dette kan gøre det muligt for en bold, der spilles fra den ene side af vejen, at komme til at ligge stille inden for banens grænser på den anden side af vejen, selvom bolden ville være out of bounds, hvis den kom til at ligge stille på selve vejen.

Hvis Komitéen mener, at det er uretfærdigt eller farligt at behandle disse situationer forskelligt, kan den vedtage en lokalregel, hvori det hedder, at en bold, der spilles fra den ene side af vejen og kommer til at ligge stille på den anden side af den pågældende vej, er out of bounds.

Hvis en vej krydser et bestemt hul, hvor spillerne skal spille fra den ene side til den anden i det normale spilforløb, bør Komitéen angive, at denne lokaleregel ikke gælder for den pågældende vej ved spil af dette hul.

Standard lokalregel A-5

“En bold, der kommer til at ligge stille på eller på den anden side af vejen [identificer vejen eller hullerne, hvor lokalreglen kommer i spil] er out of bounds, selvom den kommer til at ligge stille på en anden del af banen, der er in bounds for andre huller.”

A-6 Pæle, som viser out of bounds

Formål. Når out of bounds er defineret af en linje på jorden, en grøft eller på en anden måde, som måske ikke er synlig fra en afstand, kan Komitéen placere pæle langs grænsen for at give spillerne mulighed for på afstand at se, hvor grænsen er.

Det er normalt ikke tilladt at flytte grænsemarkeringerne, og der gives normalt ikke lempelse uden straf, men Komitéen kan muliggøre lempelse fra disse pæle gennem følgende Standard lokalregel, som også bør præcisere statussen for disse pæle.

Det anbefales, at sådanne pæle markeres anderledes end andre grænsemarkeringer på banen, for eksempel kan hvide pæle med sorte toppe anvendes til dette formål.

Standard lokalregel A-6

“Når en grænse er defineret af [identificere grænse, for eksempel en hvid linje malet på jorden], er hvide pæle med sorte toppe placeret for synlighed. Disse pæle er [flytbare/ikke-flytbare] forhindringer.”