Q: I Foursome skal spillerne skiftes til at starte på lige og ulige huller. Hvordan forholder man sig i en Foursome-turnering med gun-start på en 9-hullers bane, når der kun spilles 9 huller? Her vil nogen skulle spille Hul 9 og Hul 1 lige efter hinanden.

A: Selvom det at skifte mellem partnerne ved udslag på hullerne er et vigtigt princip i Foursome, så fastholdes princippet om at starte på lige og ulige huller i en sådan turnering, selvom det betyder, at hold med start på andet end Hul 1, skal spille to ulige huller efter hinanden, nemlig Hul 9 og Hul 1. En spiller med start på hul 7 ville således starte på 7 9 1 3 5.

Hvis man skulle skifte konsekvent, ville man f.eks. få en spiller med start på Hul 7, der skulle slå ud på 7 9 2 4 6, og en anden spiller med start på Hul 8, der skulle slå ud på 8 1 3 5 7. Det vil sige at holdene spiller banen på forskellig måde.

Hvis det var en mixed foursome ville det sandsynligvis have særlig indflydelse på den fair og sammenlignelige gennemførelse.

Turneringsledelsen opfordres til at gøre opmærksom på, at princippet om at skiftes til at starte på lige og ulige huller fastholdes.