Udpluk fra Regel 25.5:

  • En hjælper hjælper en individuel spiller med spillet og med at anvende Reglerne:
    • En hjælper har samme status efter Reglerne som en caddie (se Regel 10.3), men med de begrænsninger, der er beskrevet i Regel 25.5c
    • Ved brug af Regel 10.2a kan en spiller bede om og få råd fra både en hjælper og en caddie på samme tid.

Q:
Kan en komité begrænse adgang til en hjælper på samme måde som man kan begrænse brug af caddie?

A:
Nej, komitéen kan ikke forhindre en spiller i at have en hjælper med, hvis spilleren har tilladelse til at bruge Regel 25.5 via sit EDGA Pass.
Men hvis der er forbud mod caddie, må hjælperen ikke (også) optræde som caddie i betydningen “bære, transportere eller håndtere køller”.

Q:
Må en hjælper give Råd, selv hvis der er caddieforbud?

A:
Ja, en hjælper i henhold til Regel 25.5 må altid give råd til spilleren, selvom der er caddieforbud.

Q: Må en spiller med tilladelse til at bruge Regel 25.5 have både en hjælper og caddie?

A:
Hvis caddie er tilladt kan spilleren få råd fra både hjælper og caddie. Dog er det kun caddie, der må “bære, transportere eller håndtere køller”.