En ikke-amatør kan genindtræde som amatør efter afgørelse fra DGU’s Amatør & Ordensudvalg (A&O).

A&O har den eksklusive ret til:

  • At lade en ikke-amatør genindtræde som amatør,
  • At kræve en prøvetid før genindtræden, eller
  • At nægte genindtræden til amatørstatus.

A&O’s afgørelse er endelig, under hensyntagen til den ankeproces, der er beskrevet i vedtægterne for A&O.

Vejledning til Regel 5