F-1 Definere unormale baneforhold og integrerede genstande

Formål. Der er mange måder, hvorpå en Komité kan definere unormale baneforhold og integrerede genstande på banen, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt eller muligt at udarbejde en komplet liste over Standard lokalregler, der kan bruges til dette formål.

Det er vigtigt at være klar og specifik, når der defineres unormale baneforhold og integrerede genstande i lokalreglerne.

Komitéen kan vedtage lokalregler for følgende formål uden, at det er nødvendigt for dem at passe til Standard lokalreglerne.

 • Afklare status for unormale genstande, der kan være forhindringer.
 • Erklære en kunstigt genstand som værende en integreret genstand (og ikke en forhindring).
 • Erklære kunstige overflader og kanter af veje som værende integrerede genstande.
 • Erklære veje og stier, der ikke har kunstige overflader og kanter, at være forhindringer, hvis de kan påvirke spillet uretfærdigt.
 • Definere midlertidige forhindringer på banen eller ved siden af banen som flytbare, ikke-flytbare eller midlertidige ikke-flytbare forhindringer.

Ingen specifikke Standard lokalregler er inkluderet i dette afsnit, givet de mange tilgængelige muligheder, men nogle eksempler er angivet nedenfor:

 • F-1.1 “Areal under reparation er defineret som ethvert område omringet med en blå linje [eller indsæt anden relevant farve eller beskrivelse].”
 • F-1.2 “Areal under reparation omfatter fritlagte klipper i områder, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere [eller inden for en angivet afstand af fairwayen, såsom to køllelængder].”
 • F-1.3 “Områder i bunkere, hvor sand er skyllet væk af rindende vand resulterende i dybe render gennem sandet, er areal under reparation.”
 • F-1.4 “Måtter, der er sikret, og plast-kabelbakker, der dækker kabler, er ikke-flytbare forhindringer.”
 • F-1.5 “Beskyttelseshegn omkring greens er ikke-flytbare forhindringer.”
 • F-1.6 “Rafterne i et raftehegn er [flytbare eller ikke-flytbare] forhindringer.”
 • F-1.7 “Støttemure og funderingspæle i strafområder er integrerede genstande.”
 • F-1.8 “Wires og andre genstande, der er [tæt] fæstnet til træer, er integrerede genstande.”

Se Afsnit 2F og 5B (4) for mere information om unormale baneforhold.

Se Afsnit 2H og 5B (4) for mere information om integrerede objekter.

F-2 Begrænset lempelse for fæstnet bold

Formål. Regel 16.3 tillader normalt lempelse, når en bold er fæstnet overalt i det generelle område (undtagen i sand i områder, der ikke er klippet til fairwayhøjde eller lavere).

Men en Komité kan vælge:

 • Kun at tillade lempelse, når en bold er fæstnet i den del af det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.
 • Ikke at tillade lempelse uden straf for en bold, der er fæstnet i en bunkervæg eller kant (såsom vægge af græstørv eller jord).

Standard lokalregel F-2.1

“Regel 16.3 tilpasses således:

Lempelse uden straf er kun tilladt, når en bold er fæstnet i den del af det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere.

[Bunkervæg af stablet græstørv over bunkers er for så vidt angår denne lokalregel ikke klippet til fairwayhøjde eller lavere.]

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Standard lokalregel F-2.2

“Regel 16.3 tilpasses således:

Lempelse uden straf er ikke tilladt, når en bold er fæstnet i [græsvægge af stablet græstørv] [jordvægge] over bunkere.”

F-3 Areal under reparation behandlet som en del af nærliggende forhindring

Formål. Areal under reparation kan være placeret lige ved siden af en ikke-flytbar forhindring. Når for eksempel et blomsterbed, som Komitéen har defineret som areal under reparation, er omgivet af en buggy-sti, eller når kørsel med buggies forårsager skader ved siden af en buggy-sti.

Dette kan føre til komplicerede lempelsessituationer. Efter at have taget lempelse fra ét forhold, kan en spiller opleve, at der nu er gene fra et andet forhold; og efter at have taget lempelse fra det andet forhold, kan spilleren opleve, at det første forhold igen er til gene.

Selvom definitionen af “Nærmeste punkt for fuld lempelse” forudser dette, kan Komitéen vælge at behandle begge forhold som ét enkelt unormalt baneforhold for at give spilleren mulighed for at tage lempelse i ét trin. Hvis man gør det, skal de arealer, der er under reparation, enten være forbundet med den ikke-flytbare forhindring med hvide linjer, eller være defineret på en anden klar måde.

Denne Standard lokalregel giver eksempler på, hvordan man håndterer situationer af denne type:

Standard lokalregel F-3.1

Når blå linjer bruges til at markere areal under reparation:

“Hvor arealer under reparation, markeret med blå linjer, er forbundet med [vejen med den kunstige overfladebelægning eller anden identificeret forhindring], behandles de som ét enkelt unormalt baneforhold, når der tages lempelse efter Regel 16.1.”

Standard lokalregel F-3.2

Når blå linjer ikke bruges til at markere areal under reparation:

“Områder med beskadiget jord lige ved siden af [vejen med den kunstige overfladebelægning eller anden identificeret forhindring], behandles som ét enkelt unormalt baneforhold, når der tages lempelse efter Regel 16.1.”

Standard lokalregel F-3.3

Til dekorativt beplantede områder, såsom blomsterbede, omgivet af en Ikke-flytbar forhindring, såsom en vej:

“Hvor [beskriv området, såsom dekorativt beplantede områder], er omgivet af en vej eller sti med kunstig overfladebelægning (herunder alt, der vokser inden for dette område), behandles de som ét enkelt unormalt baneforhold, når der tages lempelse efter Regel 16.1.”

F-4 Omfattende skade på grund af kraftig regn og trafik

Formål. Når kraftig regn har resulteret i mange områder med usædvanlig skade på banen (såsom dybe spor forårsaget af køretøjer eller dybe fodspor forårsaget af tilskuere), og det er ikke muligt at definere dem med pæle eller linjer, har Komitéen bemyndigelse til at erklære sådan usædvanlig skade som areal under reparation.

Standard lokalregel F-4

Areal under reparation kan omfatte områder med usædvanlig skade, herunder områder, hvor tilskuere eller anden trafik i kombination med våde forhold har ændret jordoverfladen væsentligt, men kun når det er erklæret af en autoriseret dommer eller medlem af Komitéen.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-5 Ikke-flytbare forhindringer tæt på greens

Formål. Når en bold ligger alle andre steder end på greenen, er en ikke-flytbar forhindring på spillerens spillelinje ikke i sig selv en gene efter Regel 16.1. Lempelse uden straf er normalt ikke tilladt.

Men hvis forklæderne eller forgreens er klippet så kort, at der ofte vil blive valgt at putte uden for greens, kan ikke-flytbare forhindringer, der ligger tæt på greenen, genere ved disse slag.

I så fald kan Komitéen vælge at give en ekstra lempelsesmulighed efter Regel 16.1, når en spillers bold ligger i det generelle område, og en ikke-flytbar forhindring tæt på greenen er på spillerens spillelinje.

Komitén kan begrænse en sådan lempelse til visse situationer, såsom kun for bestemte huller eller forhindringer, eller kun når bolden og forhindringen er en del af det generelle område klippet til fairwayhøjde eller lavere.

Standard lokalregel F-5.1

“Lempelse for gene fra en Ikke-flytbar forhindring kan ske efter Regel 16.1.

Spilleren har også denne ekstra mulighed for at tage lempelse, når sådanne ikke-flytbare forhindringer er tæt på greenen og på spillelinjen:

Bold i det generelle område. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b, hvis en ikke-flytbar forhindring er:

 • På spillelinjen, og er:
  • På eller inden for to køllelængder af greenen og
  • Inden for to køllelængder af bolden.

Men der skal tages fuld lempelse, både fra den fysiske gene og genen for spillelinjen.

Undtagelse – ingen lempelse, hvis valg af spillelinje er klart urimelig. Der er ingen lempelse efter denne lokalregel, hvis spilleren vælger en spillelinje, der klart er urimelig.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Standard lokalregel F-5.2

Standard lokalregel F-5.1 gælder, men med følgende tilføjelse til andet afsnit:

“Denne lokalregel gælder kun, når både bolden og forhindringen er i det generelle område, klippet til fairwayhøjde og lavere”

F-6 Forbyde lempelse fra unormalt baneforhold, når der kun eksisterer gene for stance.

Formål. En Komité kan ønske at nægte lempelse fra gene for spillerens stance fra visse forhold som dyrehuller, da gene for stance ikke påvirker slaget væsentligt, eller hvis lempelse fra gene for stance kan resultere i gentagne gange at skulle tage lempelse fra nærliggende lignende forhold.

Standard lokalregel F-6

“Regel 16.1a(1) tilpasses således:

Lempelse er ikke tilladt, hvis [indsæt forhold, hvorfra der er begrænset lempelse] kun er til gene for spillerens stance.

F-7 Lempelse fra samlinger i udskåret tørv.

Formål. En del af banen, der er repareret med udskåret tørv, markeres ofte som areal under reparation, indtil den er stabil nok til spil.

Men når området af tørv ikke længere selv skal markeres som areal under reparation, kan Komitéen stadig vælge at tillade lempelse, når:

 • En bold ligger i en af de udskårne samlinger af tørv.
 • En samling er til gene for spillerens område for det tilsigtede sving.

Når sådanne samlinger kun er til gene for spillerens stance, er det ikke nødvendigt at tillade lempelse.

Standard lokalregel F-7

“Hvis en spillers bold ligger i eller rører en samling af udskåret tørv, eller en samling er til gene for spillerens område for det tilsigtede sving:

(a) Bold i det generelle område. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b.

(b) Bold på Greenen. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1d.

Men gene eksisterer ikke, hvis samlingen kun er til gene for spillerens stance.

Alle samlinger inden for området med udskåret tørv behandles som den samme samling, når der tages lempelse. Dette betyder, at hvis en spiller har gene fra nogen samling efter at have droppet bolden, skal spilleren fortsætte som krævet i Regel 14.3c (2), selv når bolden stadig er inden for en køllelængde af referencepunktet.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-8 Lempelse fra revner i jorden

Formål. I særlige situationer kan dele af en bane lide under revner i jorden. Boldens leje kan blive alvorligt påvirket, hvis den kommer til at ligge stille i en sådan revne, men en spillers stance påvirkes måske ikke, i hvilket tilfælde en lokalregel, der kun giver lempelse for boldens leje og området for det tilsigtede sving, anbefales.

Standard lokalregel F-8

“Revner i jorden [angiv dele af banen, såsom i dele af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere], er areal under reparation. Spilleren kan tage lempelse efter Regel 16.1b.
[Men lempelse er ikke tilladt, hvis revnen kun er til gene for spillerens stance.]”

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-9 Lempelse fra trærødder i eller tæt på fairway

Formål. I den usædvanlige situation, hvor synlige trærødder findes i fairwayen, kan det være uretfærdigt at forhindre spilleren i tage lempelse fra rødderne. Komitéen kan vælge at behandle sådanne trærødder som areal under reparation, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1b.

I nogle tilfælde, hvor synlige trærødder findes tæt på fairwayen, kan Komitéen også vælge at erklære sådanne trærødder inden for en bestemt afstand fra kanten af fairwayen (for eksempel fire køllelængder) som areal under reparation, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1b.

I den forbindelse kan Komitéen vælge at begrænse lempelse til gene for boldens leje og området for det tilsigtede sving.

Standard lokalregel F-9

“Hvis en spillers bold ligger i det generelle område, og der er gene fra synlige trærødder, der er [angiv baneområde, såsom i en del af det generelle område, klippet til fairwayhøjde eller lavere, eller i roughen inden for et angivet antal køllelængder fra kanten af området, klippet til fairwayhøjde eller lavere] behandles træets rødder som areal under reparation. Spilleren må tage lempelse uden straf efter Regel 16.1b.

[Men lempelse er ikke tilladt, hvis træets rødder kun er til gene for spillerens stance.]

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-10 Skader fra dyr

Formål. Der kan være tidspunkter, hvor dyr forårsager skader på banen, der er så udbredt, at det ikke er praktisk at markere alle de beskadigede områder som areal under reparation. Endvidere er nogle typer dyreskader måske ikke omfattet af Regel 16.1.

Denne Standard lokalregel viser, hvordan Komitéen kan vælge at løse disse problemer.

Hvis dyr, herunder insekter, skaber skader på banen, kan Komitéen vælge at behandle sådanne skader som areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse efter Regel 16.1. Dette gøres ved at definere områderne eller tilstanden i stedet for at forsøge at markere alle skadede områder.

En Komité kan vælge at begrænse lempelse til kun at være for skader, der er til gene for boldens leje eller området for det tilsigtede sving.

Standard lokalregel F-10

“Områder med skade i [angiv baneområde, såsom det generelle område], forårsaget af [dyreart], behandles som areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1b.

[Men lempelse er ikke tilladt, hvis skaden kun er til gene for spillerens stance.]

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-11 Myretuer

Formål. Myretuer er løse naturgenstande og kan fjernes efter Regel 15.1. De er ikke dyrehuller, og der er ikke lempelse uden straf efter Regel 16.1.

Men der er situationer, hvor myretuer er vanskelige eller umulige at fjerne (som når de er store, hårde eller koniske i formen). I så fald kan Komitéen vedtage en lokalregel, der giver spilleren mulighed for at behandle sådanne myretuer som areal under reparation.

Det er ikke nødvendigt at vedtage en sådan lokalregel for ildmyrer, da ildmyrer anses for at være en situation med farligt dyr, og lempelse uden straf er tilgængelig efter Regel 16.2.

Standard lokalregel F-11

“[Beskriv typen af myretuer] myretuer på banen er efter spillerens eget valg løse naturgenstande, der kan fjernes efter Regel 15.1, eller areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-12 Dyreekskrementer

Formål. Ekskrementer fra en fugl eller et andet dyr er en løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1.

Men hvis der er bekymring for, om dyreekskrementer har indflydelse på fairplay, kan Komitéen give spillere mulighed for at behandle dyreekskrementer som areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1.

Hvis det at behandle dyreekskrementer som areal under reparation ikke nødvendigvis giver fuld lempelse, når en bold er på greenen, kan en Komité også give spillerne mulighed for at anvende en dugfjerner eller lignende vedligeholdelsesudstyr til at fjerne ekskrementerne fra spillelinjen uden straf, selv om det forbedrer spillelinjen eller andre forhold, der påvirker slaget.

Standard lokalregel F-12

“Efter spillernes valg kan dyreekskrementer fra [specificere dyreekskrement, hvorfra lempelse kan gives, for eksempel gåseekskrement, hundeekskrement] behandles enten som:

 • En løs naturgenstand, der kan fjernes efter Regel 15.1 eller
 • Areal under reparation, hvorfra det er tilladt at få lempelse efter Regel 16.1.

[Hvis der er dyreekskrementer på greenen, kan spilleren også bruge dugfjerneren placeret ved greenen for at fjerne ekskrementer fra spillelinjen. Hvis det medfører forbedring af spillelinjen eller andre forhold, der påvirker slaget, er der ingen straf i henhold til Regel 8.1a.]

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-13 Skader fra hove

Formål. Hovene fra dyr som hjorte eller elge kan forårsage skade på banen. Denne skade må repareres på greenen (se Regel 13.1), men der er ikke lempelse uden straf andetsteds på banen. En Komité kan ønske at give spillere mulighed for at tage lempelse fra denne skade som areal under reparation uden at skulle markere alle disse områder.

Da skader forårsaget af dyr må repareres på greenen, kan komitéen erklære sådanne skader som areal under reparation eller lade spillerne reparere det.

Standard lokalregel F-13

“Skader, forårsaget af hove, er areal under reparation, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1.

[Men på greenen gælder Regel 16.1 ikke, og skader må repareres efter Regel 13.1.]

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-14 Ansamlinger af løse naturgenstande

Formål. På bestemte tidspunkter af året kan ansamlinger af løse naturgenstande som blade, frø eller agern gøre det vanskeligt for en spiller at finde eller spille sin bold. En komité kan vælge at behandle sådanne ansamlinger af løse naturgenstande i det generelle område eller i en bunker som areal under reparation, hvorfra lempelse uden straf tilladt efter Regel 16.1.

Denne lokaleregel må ikke bruges til strafområder, da lempelse ikke er tilgængelig for unormale baneforhold i strafområder.

Denne lokalregel skal begrænses til hullet/hullerne, hvor der opstår problemer med sådanne løse naturgenstande og bør ophæves, så snart forholdene tillader det.

Standard lokalregel F-14

“Ved spil af [Angiv hulnummer] behandles ethvert sted med midlertidige ansamlinger af [identificer typer af løse naturgenstande] i det generelle område eller i en bunker som areal under reparation, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-15 Svampe på greenen

Formål. Hvis svampe, der vokser på greenen, kan genere fairplay, kan Komitéen behandle dem som areal under reparation, så en spiller kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1d.

Standard lokalregel F-15

“Svampe, der er sidder fast på greenen, er areal under reparation, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1d.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-16 Bunker fyldt med midlertidigt vand

Formål. Hvis en eller flere bunkere er fyldt med midlertidigt vand, er lempelse uden straf efter Regel 16.1c muligvis ikke tilstrækkelig til at muliggøre fairplay, da spillere kan være begrænset til at tage størst mulig lempelse eller lempelse uden for bunkeren med et strafslag. En Komité kan vælge at behandle udvalgte bunkere som areal under reparation i det generelle område, således at lempelse uden straf er tilladt uden for bunkeren.

Komitéen bør kun anvende denne lokalregel på specifikt identificerede bunkere og må ikke lave en lokalregel, der generelt fastsætter, at alle bunkere fyldt med midlertidigt vand er areal under reparation. Begrundelsen for dette er, at enkelte bunkere under runden kan skifte fra at være helt oversvømmede til at være delvist oversvømmede. Og det ville være uretfærdigt, at nogle spillere ville få lempelse uden straf fra en bunker, behandlet som areal under reparation i det generelle område, mens andre spillere skal behandle den som en bunker, fordi den ikke er helt oversvømmet, da deres bolde er i den.

Standard lokalregel F-16

Bunkeren, fyldt med midlertidigt vand på [indsæt placering af bunker; for eksempel til venstre for greenenhul 5], er areal under reparation i det generelle område. Den behandles ikke som en bunker i løbet af runden. Spilleren må tage lempelse uden straf efter Regel 16.1b.

Alle andre bunkerebanen, uanset om de indeholder midlertidigt vand eller ej, er stadig bunkere, og reglerne herfor gælder.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-17 Alle veje og stier behandles som forhindringer

Formål. Hvor veje eller stier, der ikke er kunstigt overfladebelagte, kan genere fairplay, kan Komitéen vælge at erklære sådanne veje som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1.

Standard lokalregel F-17

“Alle veje og stier på banen [eller identificer bestemte typer eller steder], selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-18 Behandle flytbare genstande som ikke-flytbare

Formål. Komitéen kan vælge at behandle visse flytbare genstande på banen, såsom alle pæle (bortset fra out of bounds pæle), skraldespande og vejvisere, for at være ikke-flytbare, for at spillerne ikke skal flytte dem.

Konsekvenserne af denne lokalregel bør i forvejen være fuldt gennemtænkt af Komitéen, da det kan medføre, at spillerne overtræder Regel 8.1 ved at flytte en forhindring, der behandles som ikke-flytbar.

Standard lokalregel F-18

“Alle pæle [eller identificér de flytbare forhindringer, der skal behandles som ikke-flytbare] på banen behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1. Lempelse må ikke tages efter Regel 15.2.

Straf for overtrædelse af lokalreglen: Den generelle straf.”

F-19 Kantriller nær greenen

Formål. kantriller bruges somme tider på forklædet eller forgreenen for at holde andet græs fra at vokse ind på greenen. Fordi det kan være svært at spille en bold fra sådanne kanter, kan en Komité vælge at behandle dem som areal under reparation, hvorfra lempelse uden straf er tilladt efter Regel 16.1.

Lempelse bør kun tillades fra gene for boldens leje eller området for det tilsigtede sving.

Standard lokalregel F-19

“Kantrillerne langs forklæde eller forgreen er areal under reparation. Hvis en spillers bold ligger i eller berører en rille, eller en rille er til gene for området for det tilsigtede sving:

(a) Bold i det generelle område. Spilleren må tage lempelse uden straf efter Regel 16.1b.

(b) Bold på greenen. Spilleren må tage lempelse uden straf efter Regel 16.1d.

Men gene eksisterer ikke, hvis kantrillen kun er på spillelinjen eller er til gene for spillerens stance.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-20 Beton-drænkanaler

Formål. Smalle beton-dræningskanaler findes nogle gange på baner, hvor oversvømmelse er almindelig. Dette kan skabe problemer for spillet, fordi:

 • Disse kanaler er strafområder, som defineret i Golfreglerne.
 • De ligger ofte ved siden af veje og stier, og er mere ikke-flytbare forhindringer end strafområder.

Komitéen kan vælge at behandle disse dræningskanaler som ikke-flytbare forhindringer i det generelle område, snarere end som strafområder.

Se Standard lokalregel B-4 for, hvornår et åbent vandløb kan defineres som en del af det generelle område.

Standard lokalregel F-20

“Drænkanaler, der er lavet af kunstige materialer og ligger ved siden af veje og stier, behandles som ikke-flytbare forhindringer i det generelle område, og er en del af vejen eller stien. En spiller kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1b.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-21 Malede linjer eller prikker

Formål. Hvis komiteen maler linjer eller prikker på greenen eller i en del af det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere (for eksempel til afstandsmarkeringer), kan den definere disse områder som unormale baneforhold, hvorfra lempelse uden straf er tilgængelig efter Regel 16.1.

Når sådanne malede linjer eller prikker kun er til gene for spillerens stance, er der ikke behov for at tillade lempelse.

Alternativt kan Komitéen vælge at præcisere, at der ikke er nogen lempelse uden straf tilgængelig fra sådanne malede linjer eller prikker.

Standard lokalregel F-21.1

“Malede linjer eller prikker på greenen eller i en del af det generelle område, der er klippet til fairwayhøjde eller lavere, skal behandles som areal under reparation, hvorfra der er mulighed for lempelse uden straf efter Regel 16.1.

Men gene eksisterer ikke, hvis de malede linjer eller prikker kun er til gene for spillerens stance.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Standard lokalregel F-21.2

“Lempelse uden straf er ikke tilladt fra malede linjer eller prikker [beskrive område for eksempel i områder, hvor græsset ikke er klippet til fairwayhøjde eller lavere].

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-22 Midlertidige kabler

Formål. Midlertidige kabler placeres ofte på banen for at levere strøm og kommunikation til en turnering. Disse kabler kan være på overfladen af jorden eller over eller under jorden. Sådanne kabler er normalt ikke til stede, og er ikke en del af udfordringen med at spille banen, så Komitéen kan vælge at tilbyde ekstra lempelse, når de er til gene for spillet.

Standard lokalregel F-22

“Midlertidige kabler til strøm og kommunikation (og måtter, der dækker, eller pæle der støtter dem) er forhindringer:

1. Hvis de kan flyttes med rimelig anstrengelse og uden at ødelægge forhindringen eller banen, er de flytbare forhindringer, og en spiller må fjerne dem uden straf efter Regel 15.2.
2. Ellers er de ikke-flytbare forhindringer, hvorfra spilleren må tage lempelse uden straf som følger:

(a) Bold i det generelle område eller i bunker. Spilleren kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1.
(b) Bold i strafområde. Regel 16.1b tilpasses for at give spilleren den ekstra mulighed for at tage lempelse uden straf for gene fra disse ikke-flytbare forhindringer i et strafområde ved at droppe en bold og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse i strafområdet.
 • Størrelse på lempelsesområdet målt fra referencepunkt: En køllelængde, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Skal være i strafområdet, hvor bolden kom til at ligge stille,
  • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
  • Der skal være fuld lempelse fra al gene fra den ikke-flytbare forhindring.

3. Hvis det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at en spillers bold rammer et midlertidig hævet kabel, skal spilleren slå slaget om ved at spille den oprindelige bold eller en anden bold fra stedet, hvor det forrige slag blev slået (se Regel 14.6).

Hvis spilleren slår slaget om, men spiller fra et forkert sted, får spilleren den generelle straf efter Regel 14.7.

Hvis spilleren ikke slår slaget om, får spilleren den generelle straf og slaget tæller, men spilleren har ikke spillet fra forkert sted.

4. Græsdækkede midlertidige kabler i det generelle område er areal under reparation, selvom de ikke er markeret. Spilleren kan tage lempelse uden straf efter Regel 16.1.

Men der er to undtagelser:

Undtagelse 1 – Bold rammer et forhøjet kabel, der stikker op ad jorden: Hvis en bold rammer en forhøjet del af et kabel, som kommer op af jorden, tæller slaget, og bolden skal spilles som den ligger.

Undtagelse 2 – Bold rammer wire, der støtter midlertidig Ikke-flytbar forhindring: Wires, der støtter en midlertidig Ikke-flytbar forhindring (MIF), er en del af MIF, og er ikke omfattet af denne lokalregel, medmindre Komitéen fastslår, at wirerne skal behandles som midlertidigt forhøjede kabler efter denne lokalregel.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-23 Midlertidige ikke-flytbare forhindringer

Formål. Når forhindringer midlertidigt anbringes på eller ved siden af banen, bør Komitén angive, om de er flytbare forhindringer (se Regel 15), ikke-flytbare forhindringer (se Regel 16) eller midlertidige, ikke-flytbare forhindringer (MIF’er)

MIF’er (såsom en tribune eller et telt) er normalt ikke til stede, og anses ikke for at være en del af udfordringen med at spille banen. På grund af deres midlertidige karakter giver denne lokalregel en yderligere lempelsesmulighed, der ikke er tilladt fra ikke-flytbare forhindringer, selv om spilleren stadig kan vælge at behandle MIF’en, som om den var en ikke-flytbar forhindring og bruge de lempelsesprocedurer, der er tilgængelige i Regel 16.

Den ekstra lempelse, der ydes af denne lokalregel, omfatter muligheden for en spiller til at tage lempelse, når MIF’en er placeret på den lige linje mellem spillerens bold og hullet (kendt som lempelse på flaglinjen), ved at bevæge sig sidelæns, idet man holder samme afstand fra hullet, således at MIF’en ikke længere er mellem spillerens bold og hullet (også kendt som at bevæge sig langs en cirkelbue).

Når en spiller tager lempelse fra en MIF, uanset om dette er efter denne lokalregel eller lempelsesprocedurerne i Regel 16, er spilleren garanteret fuldstændig lempelse fra fysisk gene. Men først, når der er taget lempelse ved hjælp af den ekstra lempelsesmulighed i denne lokalregel, er spilleren normalt garanteret fuldstændig lempelse fra spillerens flaglinje i forhold til MIF’en.

Standard lokalregel F-23.

“Definition af MIF: En midlertidig Ikke-flytbar forhindring (MIF) er en struktur, der midlertidigt er placeret på eller ved siden af banen, normalt til en bestemt turnering, og er ikke-flytbar eller passer ikke til definitionen på en flytbar forhindring.

Eksempler på MIF’er er midlertidige telte, resultattavler, tribuner, tv-tårne og toiletter.

MIF’er omfatter alle understøttende wires, der er forbundet med dem, undtagen når Komitéen beslutter, at de støttende wires skal behandles som ikke-flytbare forhindringer eller som midlertidigt forhøjede kabler ved brug af Standard lokalregel F-22..

Den yderste kant af MIF’en bruges til at bestemme, om en bold er under MIF’en eller om MIF’en er på spillerens flaglinje mellem bolden og hullet.

Linjer eller pæle kan bruges til at definere kanterne af en MIF eller til at sammenkæde flere MIF’er til én enkelt, større MIF.

En MIF er forskellig fra en Ikke-flytbar forhindring, og denne lokalregel giver yderligere lempelse for gene fra en MIF. Dette betyder at spilleren kan vælge at tage lempelse ved hjælp af enten:

 • Proceduren for lempelse fra et unormalt baneforhold i Regel 16.1, som om MIF’en var en Ikke-flytbar forhindring (denne lempelse er også tilgængelig, når bolden ligger i et strafområde eller når MIF’en er out of bounds) eller
 • Den ekstra lempelsesmulighed, der er tilgængelig efter denne lokalregel.

a. Hvornår lempelse er tilladt

Lempelse fra en MIF er normalt tilladt, når der er fysisk gene eller gene på flaglinjen fra MIF’en.

Gene i denne lokalregel betyder at spilleren har:

 • Fysisk gene,
 • Gene på flaglinjen, eller
 • Gene både fysisk og på flaglinjen.

(1) Betydning af fysisk gene ved midlertidig Ikke-flytbar forhindring. Fysisk gene eksisterer, når:

 • Spillerens bold rører eller ligger i eller på en MIF eller
 • MIF’en er til gene for spillerens tilsigtede stance eller området for det tilsigtede sving

(2) Betydning af gene på flaglinjen ved midlertidig Ikke-flytbar forhindring. Gene på flaglinjen eksisterer, når:

 • Spillerens bold rører eller ligger i, på eller under en MIF eller
 • MIF’en er på spillerens flaglinje (dvs. MIF’en er placeret på den lige linje mellem bolden og hullet), eller
 • Bolden er inden for en køllelængde målt på en cirkelbue fra hullet på et sted, hvor MIF’en ville være på spillerens direkte flaglinje til hullet (denne ene køllelængde refereres normalt til som “korridoren”).

(3) Når der ikke er nogen lempelsesmulighed til rådighed, trods gene.

Hvis bolden berører eller er i eller på MIF’en, er lempelse altid tilgængelig.

Men når bolden hverken berører eller er i eller på MIF’en, er der ingen lempelse efter denne lokalregel, hvis nogen af følgende gælder:

 • Fra enten fysisk gene eller gene på flaglinjen:
  • Der er ingen lempelse, når det at spille bolden, som den ligger, vil være klart urimeligt på grund af noget, som spilleren ikke kan få lempelse uden straf fra (såsom, når spilleren ikke er i stand til udføre et slag på grund af stedet, hvor bolden ligger i en busk uden for MIF’en ) og
  • Der er ingen lempelse, når gene kun eksisterer, fordi spilleren vælger en kølle, type af stance eller sving eller en spilleretning, der klart er urimelig efter omstændighederne; og
 • For gene på flaglinjen:
  • Der er ingen lempelse, når det klart er urimeligt for en spiller at slå bolden langt nok til at bolden vil nå MIF’en, og
  • Der er ingen lempelse, når spilleren ikke kan vise, at der er et slag, som spilleren med rimelighed kunne udføre, som både (a) ville have MIF’en (herunder korridoren) på linjen for det pågældende slag og (b) resultere i, at bolden ender på en direkte linje til hullet.

b. Lempelse fra gene for bold i det generelle område

Hvis spillerens bold er i det generelle område, og der er gene fra en MIF (inklusive en MIF, som er out of bounds), kan spilleren tage lempelse uden straf ved at droppe den oprindelige bold eller en anden bold i, og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse, hvor både fysisk gene og gene på flaglinjen ikke længere eksisterer.
 • Størrelse af lempelsesområde, målt fra referencepunkt: Hele området inden for en køllelængde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Skal være i det generelle område,
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • Der skal være fuld lempelse fra både fysisk gene og gene på flaglinjen fra MIF’en.

Hvis spilleren har fysisk gene fra MIF’en, kan spilleren i stedet for at bruge denne lempelsesprocedure vælge at tage lempelse ved hjælp af proceduren for lempelse fra et unormalt baneforhold i Regel 16.1, og dermed behandle MIF’en, som om det var en Ikke-flytbar forhindring . Lempelsesproceduren i Regel 16.1 er også tilgængelig, når bolden ligger i et strafområde, eller når MIF’en er out of bounds. Se punkt f. i denne lokalregel for, hvordan spilleren kan fortsætte efter andre Regler med lempelse.

c. Lempelse fra gene for bold i bunker eller strafområde.

Hvis spillerens bold er i en bunker eller et strafområde, og der er gene fra en MIF (inklusive en MIF, der er out of bounds), kan spilleren enten tage lempelse uden straf eller med straf:

(1) Lempelse uden straf: Spille fra bunker eller strafområde. Spilleren kan tage lempelse uden straf som angivet i punkt b., bortset fra, at det nærmeste punkt for fuld lempelse, hvor gene ikke længere eksisterer, og lempelsesområdet skal være i bunkeren eller strafområdet.

Hvis der ikke findes et punkt i bunkeren eller strafområdet, hvor gene ikke længere eksisterer, kan spilleren stadig tage denne lempelse som angivet ovenfor ved at bruge punktet, som giver størst mulig lempelse i bunkeren eller strafområdet, som referencepunkt.

(2) Lempelse med straf: Spille uden for bunkeren eller strafområdet. Med ét strafslag må spilleren droppe den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

 • Referencepunkt: Det nærmeste punkt for fuld lempelse, ikke nærmere hullet, hvor både fysisk gene og gene på flaglinjen ikke længere eksisterer, og som ligger uden for pågældende bunker eller strafområde.
 • Størrelse på lempelsesområde fra referencepunkt: En køllelængde fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Ethvert baneområde, bortset fra i bunkeren eller strafområdet eller på greenen,
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • Der skal være fuld lempelse fra både fysisk gene og gene på flaglinjen fra MIF’en.

Hvis spilleren har fysisk gene fra MIF’en, kan spilleren i stedet for at bruge denne lempelsesprocedure vælge at tage lempelse ved hjælp af proceduren for lempelse fra et unormalt baneforhold i Regel 16.1c, og dermed behandle MIF’en, som om det var en ikke-flytbar forhindring . Lempelsesproceduren i Regel 16.1b er også tilgængelig, når MIF’en er out of bounds eller, når bolden ligger i et strafområde. Hvis bolden er i et strafområde, skal referencepunktet og lempelsesområdet være i det strafområde. Se punkt f. i denne lokalregel for, hvordan spilleren kan fortsætte efter andre Regler med lempelse.

d. Lempelse, når bold ikke er fundet i MIF

Hvis spillerens bold ikke er fundet, men det er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at den er kommet til at ligge stille i en MIF:

 • Spilleren kan tage lempelse efter denne lokalregel ved at bruge det skønnede punkt, hvor bolden sidst krydsede grænsen til MIF’en på banen, som punktet for bolden med henblik på at finde det nærmeste punkt for fuld lempelse.
 • Når spilleren har sat en anden bold i spil for at tage lempelse på denne måde:
  • Den oprindelige bold er ikke længere i spil, og må ikke spilles.
  • Dette er gældende, selvom den findes på banen inden udløbet af tre minutters søgetid (se Regel 6.3b).

Men hvis det ikke er en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden kom til at ligge stille i MIF’en, skal spilleren med et strafslag spille fra forrige sted (se regel 18.2).

e. Kommitéens beføjelse til at ændre MIF-lempelsesprocedurer

Ved vedtagelsen af denne lokalregel kan Komitéen ændre lempelsesprocedurerne i punkt b. og c. på en eller begge af følgende måder:

(1) Valgfri eller obligatorisk brug af droppezoner. Komitéen kan tillade eller kræve, at en spiller bruger en droppezone som lempelsesområde for at tage lempelse efter denne lokalregel. Når dette gøres, kan Komitéen tilføje, at droppezonen kun kan bruges til lempelse fra fysisk gene eller kun gene på flaglinjen, eller at den kan bruges til lempelse fra begge typer gene.

(2) “Vilkårlig side” lempelsesmulighed. Komitéen kan give spilleren mulighed for at tage lempelse på den anden side af en MIF ud over de lempelsesmuligheder, der er tilladt efter punkt b og c i denne lokalregel. Men muligheden for at tage lempelse på en vilkårlig side ikke er tilladt, hvis spilleren tager lempelse ved hjælp af procedurerne i Regel 16.1.

f. Spiller kan fortsætte efter andre lempelsesregler

(1) Tage lempelse ved hjælp af procedurerne i Regel 16.1 eller denne lokalregel. Hvis en spiller har fysisk gene fra MIF, som defineret i punkt a., kan spilleren enten:

 • Vælge at bruge lempelsesprocedurerne i Regel 16.1 eller
 • Bruge denne lokalregel.
 • Men spilleren må ikke tage lempelse efter en af disse muligheder, og derefter tage lempelse efter den anden.

Hvis spilleren vælger at anvende lempelsesproceduren fra et unormalt baneforhold i Regel 16.1, skal spilleren behandle MIF’en, som om det er en Ikke-flytbar forhindring og tage lempelse uden straf, baseret på hvor bolden ligger:

 • I det generelle område ved hjælp af lempelsesprocedurerne i Regel 16.1b.
 • I en bunker ved hjælp af lempelsesprocedurerne i Regel 16.1c.
 • I et strafområde ved hjælp af lempelsesprocedurerne i Regel 16.1c, som om bolden ligger i en bunker.
 • På greenen ved hjælp af lempelsesprocedurerne i Regel 16.1d.

(2) Lempelse efter Regel 17, 18 eller 19. Denne lokalregel forhindrer ikke spilleren i at tage lempelse efter Regel 17, 18 eller 19 i stedet for at tage MIF-lempelse efter denne lokalregel.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-24 Lempelse fra ikke-flytbare forhindringer i strafområder

Formål. Når en spillers bold er i et strafområde, og spilleren har gene fra en ikke-flytbar forhindring, har spilleren ikke lempelse uden straf (se Regel 16.1a(2). Imidlertid kan der være situationer, hvor en Komité vil tillade lempelse uden straf i et strafområde fra særlige forhindringer.

Ved brug af denne lokalregel, bør Komitéen specificere, hvilken ikke-flytbar forhindring det gælder for (hellere end at tillade lempelse fra alle ikke-flytbare forhindringer), og på hvilket hul det gælder, hvis ikke det gælder for alle huller.

Standard lokalregel F-24

“Lempelse for gene fra [angiv hvilke(n) ikke-flytbar(e) forhindring(er), placeret i strafområdet på [angiv hulnummer] er tilladt efter Regel 16.1b, med følgende modifikationer:

 • Referencepunkt: Nærmeste punkt for fuld lempelse skal være i strafområdet
 • Størrelse af lempelsesområde, målt fra referencepunktet: En køllelængde, men med disse begrænsninger:
 • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
  • Skal være i det strafområde, hvor bolden kom til at ligge stille,
  • Må ikke være nærmere hullet end referencepunktet, og
  • Der skal være fuld lempelse for al gene fra den ikke-flytbare forhindring

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-25 Nærmeste punkt for fuld lempelse skal bestemmes uden at krydse over, gennem eller under et unormalt baneforhold.

Formål. Der er tidspunkter, hvor en spiller har gene fra et unormalt baneforhold, såsom et smalt hegn eller væg, og hvor spillerens nærmeste punkt for fuld lempelse kan være på den anden side af det unormale baneforhold, hvilket kan have en betydelig og uønsket indvirkning på lempelsen.

Selvom spilleren tillades at måle kølle sin køllelængde på tværs af eller gennem genstande, kan Komitéen kræve, at nærmeste punkt for fuld lempelse skal bestemmes uden, at der at krydses over, gennem eller under det unormale baneforhold.

Komitéen kan også ønske at bruge denne lokalregel for at forhindre spillere i at måle på tværs af eller gennem en genstand.

Standard lokalregel F-25.1

“Når der tages lempelse efter Regel 16.1, skal nærmeste punkt for fuld lempelse bestemmes uden krydse over, gennem eller under [angiv det unormale baneforhold og hulnummer].

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

Standard lokalregel F-25.2

“Når der tages lempelse fra [angiv det unormale baneforhold og hulnummer], skal lempelsesområdet være på samme side af det unormale baneforhold som referencepunktet.

Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.”

F-26 Låger i grænsehegn/vægge.

Formål. Hvis en Komité ønsker at forhindre spillere i at få lempelse uden straf fra lukkede låger i et grænsehegn/væg (såsom, hvis det er adgang til en privat ejendom), kan den behandle en sådan låge som en del af grænsemarkeringen.

Indflydelsen fra brug af denne lokalregel bør gennemtænkes nøje af Komitéen på forhånd, da den kan resultere i, at spillere overtræder Regel 8.1 ved at flytte lågen.

Standard lokalregel F-26

“Alle lukkede låger, der sidder fast på grænsehegn/vægge er en del af grænsemarkeringen. Lempelse er ikke tilladt fra en sådan låge efter Regel 15.2 eller 16.1.
Men en åben låge behandles ikke som en del af grænsemarkeringen og må lukkes eller flyttes til en anden position.”