4A Spilletempo og ordensregler

For at forbedre spillernes oplevelser under almindeligt spil er der mange handlinger, som en Komité kan tage for at forbedre spilletempoet og tilskynde til en standard for god opførsel, såsom:

  • Reducere gruppestørrelser, øge startintervaller og indføre pauser i startlisterne.
  • Overveje grundlæggende ændringer i banens opsætning, såsom forøgelse af fairwaybredder, reducering af tykkelsen eller højden af roughen og reducering af hastigheden på greens.
  • Tilskynde spillerne til at spille fra tees, der passer til deres evne.
  • Vedtagelse af retningslinjer for spilletempo og et sæt ordensregler.

Følgende afsnit giver nogle af de overvejelser, som en Komité bør tage i betragtning, når der vedtages en retningslinje for spilletempo eller ordensregler.

(1) Startintervaller

At fylde banen for meget op, er en almindelig grund til, at runder tager længere end nødvendigt. Jo større afstand mellem starttider, jo bedre vil spillet flyde. Men Komitéen har ofte brug for at afpasse det med ønsket om at lade så mange spillere som muligt få chancen for at spille på banen eller i en turnering.

Når der spilles i 2-bolde, anbefales et interval på mindst 8 minutter. Når der spilles i 3-bolde, anbefales intervallet forøget til mindst 10 minutter. Og for 4-bolde bør et interval på 11-12 minutter overvejes.

Selv med passende startintervaller kan der opstå forsinkelser på banen af andre årsager, såsom søgning efter bolde eller et hul der spiller særligt svært eller let. Man kan mindske indflydelsen af sådanne forsinkelser ved at have startpauser – pauser der på engelsk kaldes “ starter’s gaps”.

Hvis eksempelvis startintervallerne er på 10 minutter, og Komitéen har indlagt en tom starttid efter hver 10’ende gruppe, vil der være en pause på 10 minutter fra 1. tee for hver 90 minutter. Hvis en forsinkelse har bygget sig op på et bestemt teested tidligt på runden, vil startpausen mindske indflydelsen fra forsinkelsen. Uden denne startpause er det sandsynligt, at ventetiden blot vil vokse henover dagen.

(2) Retningslinjer for spilletempo

  • Sådanne retningslinjer vil ofte afhænge af de tilgængelige ressourcer i den pågældende klub.
  • For eksempel kan en klub med begrænset personale blot angive, at hver gruppe forventes at følge med i gruppen foran eller, at hver gruppe forventes at spille inden for en vis tid, mens en anden klub kan have en eller flere folk på banen for at overvåge spilletempoet og, når det er nødvendigt, tale med grupper, der er faldet bagud.
  • Håndhævelsen af en sådan retningslinje håndteres normalt bedst gennem disciplinære foranstaltninger. Sådanne sanktioner er adskilte fra Golfreglerne, og det er en opgave for Komitéen at skrive og fortolke sådanne sanktioner.

(3) Ordensregler

  • Til almindeligt spil kan en Komité opslå en meddelelse i klubhusområdet eller på hjemmesiden med angivelse af, hvilke former for adfærd eller påklædning, der ikke kan accepteres på deres bane, inklusiv på hvilke områder.
  • Håndhævelsen af ordensreglerne håndteres normalt bedst gennem disciplinære foranstaltninger. Sådanne sanktioner er adskilte fra Golfreglerne, og det er en opgave for Komitéen at skrive og fortolke sådanne sanktioner.

4B Afbrydelse af spil og evakueringsplan

Enhver Komité bør overveje, hvordan den vil afbryde spillet, hvis det er fastslået, at vejrforholdene berettiger dette. En afbrydelse af spillet kan håndteres gennem en række forskellige metoder, afhængigt af de ressourcer, der er til rådighed for klubben, såsom signalering til spillere gennem et lufthorn eller ved personlig notifikation af spillerne.

Klubben bør udarbejde, nedskrive, udskrive og ophænge en evakueringsplan, som tydeligt angiver, hvor man skal søge beskyttelse mod farligt vejr, afhængigt af hvor på banen, man befinder sig, når spillet skal afbrydes.

4C Tilbyde regelhjælp

Spillere kan have spørgsmål om, hvordan man løser regelsituationer, der er opstået under almindeligt spil. Hver klub bør identificere en person eller personer til at håndtere sådanne Regelspørgsmål. I mange tilfælde kan personen være pro’en eller en manager. Hvis den pågældende er usikker på den korrekte afgørelse, kan man rette spørgsmålet til den relevante Regelorganisation (DGU) for et svar.