Udover dansk lovgivning på området, er der er ingen begrænsninger i DGU turneringer, herunder Danmarksturneringen.

Hver turneringsarrangør kan dog lave særskilte regler for deres specifikke turnering, ligesom de fleste professionelle tours har regler for antal af logoer, størrelse og placering, samt forbud mod reklamer for alkohol og tobaksprodukter.

Som spiller på et sponsoreret hold (landshold/klub/college mv) bør du sætte dig ind i hvornår og hvordan det eventuelt accepteres at eksponere egne sponsorer. Som udgangspunkt kan man som spiller ikke forvente at kunne eksponere egne sponsorer på tøj og udstyr, der er udleveret som del af et hold, og ligeledes må man forvente, at det udleverede holdtøj og eventuelt udstyr skal benyttes i andre turneringer, hvor der modtages støtte/udgiftsgodtgørelse. Hvor mange muligheder det reelt giver for at eksponere logoer for individuelle sponsorer er uvist, da det er individuelt fra case til case. Hvis en klub ikke uddeler golfbags, bolde eller caps til eliteholdene, kan det være en mulighed for eksponering af egne sponsorer, som bør afstemmes med klubben. Det anbefales at overveje andre former for tilbagebetaling til egne sponsorer – eks. reklame/omtale på egne sociale medier, streamer på bil, spil/netværksdag, etc.