Det emne du ønskede kunne ikke findes.
Relaterede emner er vist herunder.

Afsnit 9 – Andre spilleformer

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 9 – Andre spilleformer

De mest etablerede spilleformer som hulspil, slagspil og partner- og holdspil er beskrevet i Reglerne 1 – 25. Dette afsnit beskriver forskellige alternative spilleformer. Detaljerede modifikationer af Reglerne 1-25, der kræves for disse formater, er detaljeret…

Afsnit 1 – Komitéens rolle

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 1 – Komitéens rolle

Golfreglerne definerer Komitéen som den person eller gruppe, der har ansvaret for en turnering eller banen. Komitèen er afgørende for, at spillet udføres korrekt. Komitéen er ansvarlige for at styre det daglige spil på banen eller for en specifik turnering, og…

Afsnit 6 – Under turneringen

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 6 – Under turneringen

Når turneringen er startet, er Komitéen ansvarlig for at sikre, at spillerne har de oplysninger, der er nødvendige for at spille efter Reglerne og at hjælpe dem med at anvende Reglerne. Komitéens opgaver i denne periode omfatter underpunkterne 6A- 6G, og kan…

Afsnit 7 – Efter turneringen

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 7 – Efter turneringen

Komitéens opgaver omfatter underpunkterne 7A-7D, og kan læses i detaljer via menuen.

Afsnit 5 – Før turneringen

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 5 – Før turneringen

De ressourcer, der er til rådighed for en Komité, vil variere afhængigt af klubben eller turneringsniveauet, og derfor vil en Komité måske ikke kunne gennemføre enhver anbefalet praksis. Hvor dette er tilfældet, skal Komitéen prioritere sine opgaver for hver…

Afsnit 11 – DGU Regel-FAQ

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 11 – DGU Regel-FAQ

Da der naturligt vil blive stillet mange spørgsmål til såvel Procedurer for Komitéen, vil DGU her i de underliggende punkter forsøge at svare på disse. Som udgangspunkt skal et spørgsmål altid søges løst ved at læse selve Procedurer for Komitéen samt…

Afsnit 3 – Lokalregler for almindeligt spil

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 3 – Lokalregler for almindeligt spil

En lokalregel er en ændring af en Regel eller en ekstra Regel, som Komitéen vedtager til almindeligt spil eller en bestemt turnering. Komitéen er ansvarlig for at beslutte, om der skal vedtages lokalregler og for at sikre, at de er i overensstemmelse med…

Afsnit 10 – Dansk Golf Union – Organisation

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 10 – Dansk Golf Union – Organisation

Målsætning Kompetence Rådgivningsvirksomhed Planlægningspolitik for turneringer DGU’s Turnerings- og Regelkomités opgaver

Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning

En lokalregel er en tilpasning af en Regel eller en supplerende Regel, som Komitéen vælger at anvende til almindeligt spil eller en specifik turnering. Komitéen er ansvarlig for at beslutte at anvende lokalregler og for at sikre, at de er i overensstemmelse med…

Afsnit 4 – Yderligere overvejelser til almindeligt spil

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 4 – Yderligere overvejelser til almindeligt spil

4A Spilletempo og ordensregler For at forbedre spillernes oplevelser under almindeligt spil er der mange handlinger, som en Komité kan tage for at forbedre spilletempoet og tilskynde til en standard for god opførsel, såsom: Reducere gruppestørrelser, øge…

Afsnit 2 – Banemarkering til almindeligt spil med DGU vejledning

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 2 – Banemarkering til almindeligt spil med DGU vejledning

Markering af banen og fornyelse af markeringer efter behov er en løbende opgave, som Komitéen er ansvarlig for. En korrekt markeret bane giver en spiller mulighed for at spille efter Reglerne og hjælper med at eliminere forvirring for spillerne. For eksempel kan en…

P-6C(12)/1: Kombinere hulspil og slagspil

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 11 – DGU Regel-FAQ » P-6C(12)/1: Kombinere hulspil og slagspil

Q: Er det muligt/en god idé at kombinere hulspil og slagspil A: Kombinationen af ​​hulspil og slagspil frarådes, da visse regler er væsentligt forskellige mellem de to formater. Men der kan være tidspunkter, hvor spillerne enten beder om at kunne kombinere de…

P-8E-12/1: Spil med lejeforbedring – brug af måtter

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 11 – DGU Regel-FAQ » P-8E-12/1: Spil med lejeforbedring – brug af måtter

Q: Kan man spille tællende runder, når der på en bane er krav om brug af måtter eller lignende for at beskytte fairways? A: Ja, en klub kan afvikle tællende runder, forudsat at: Standard lokalregel E-12 for brug af måtter eller lignende på fairway er…

1B – Turneringer

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 1 – Komitéens rolle » 1B – Turneringer

1B Når Komitéen er ansvarlig for en turnering, har den opgaver før, under og efter spil for at sikre en velfungerende udførelse af turneringen i henhold til Reglerne. De ressourcer, der er til rådighed for en Komité, vil variere afhængigt af klubben eller…

5C – Lokalregler

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 5 – Før turneringen » 5C – Lokalregler

5C Komitéen er ansvarlig for at beslutte, om der skal vedtages lokalregler og for at sikre, at de er i overensstemmelse med principperne i Afsnit 8. En lokalregel er en ændring af en Regel eller en ekstra Regel, som Komitéen vedtager til almindeligt spil eller en…

1A – Almindeligt spil

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 1 – Komitéens rolle » 1A – Almindeligt spil

1A Selv når der ikke afvikles turneringer, er det vigtigt for komiteen at sikre, at golfreglerne kan følges af spillere, der spiller private runder eller egne turneringer. Denne type spil kaldes almindeligt spil i alle procedurer for Komitéen. Under almindeligt…

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning

Golfreglerne definerer Komitéen som den person eller gruppe, der har ansvaret for en turnering eller banen. Komiteén er afgørende for, at spillet udføres korrekt. Komitéen er ansvarlige for at styre det daglige spil på banen eller for en specifik turnering, og…

6D – Retningslinjer for spilletempo

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 6 – Under turneringen » 6D – Retningslinjer for spilletempo

6D Hvis der er indført retningslinjer for spilletempo for en turnering, er det vigtigt, at Komitéen forstår og aktivt håndhæver retningslinjerne for at sikre, at spillerne overholder retningslinjerne. For mere information og eksempler på retningslinjer…

Forklaring til Den Officielle Guide til Golfreglerne

Forklaring til Den Officielle Guide til Golfreglerne

R&A og USGA har udarbejdet Den Officielle Guide til Golfreglerne som en referencebog designet til dem, der er involveret i administrationen af golf på alle niveauer. Golfreglerne med fortolkninger Den første del af den trykte udgave af Den Officielle Guide…

7B – Færdiggøre resultater

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 7 – Efter turneringen » 7B – Færdiggøre resultater

7B Som beskrevet i Afsnit 5A(7) er det vigtigt for Komitéen i turneringsbetingelserne at præcisere, hvornår og hvordan resultatet af turneringen betragtes som endeligt, da dette vil påvirke, hvordan Komitéen skal afgøre eventuelle regelspørgsmål, der opstår…

7A – Lige resultater i slagspil

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 7 – Efter turneringen » 7A – Lige resultater i slagspil

7A Efter at alle scorekort er afleveret i slagspil, skal Komitéen muligvis foretage en afgørelse om lige resultater til førstepladsen eller andre placeringer. Komitéen bør anvende den metode, der er beskrevet i turneringsbetingelserne (se Afsnit 5A(6)), og som…

5B – Markering af banen

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 5 – Før turneringen » 5B – Markering af banen

5B Ved forberedelsen af en turnering skal Komitéen sørge for, at banen er korrekt markeret og opdatere eventuelle markeringer, der bruges til almindeligt spil, eller om nødvendigt ændre dem. Selvom der typisk ikke er nogen “rigtig” måde at markere en…

P-2I(1)/1: Droppezone – droppe eller placere bold?

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 11 – DGU Regel-FAQ » P-2I(1)/1: Droppezone – droppe eller placere bold?

Q: Er det tilladt at have en lokalregel, som angiver at man må placere en bold i en droppezone, herunder når der bruges måtter som droppezone? A: Nej, det er ikke tilladt at placere en bold i en droppezone Citat – Den officielle Guide til Golfreglerne, Afsnit…

1C – DGUs Turneringskomité

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 1 – Komitéens rolle » 1C – DGUs Turneringskomité

Turnerings- og Regelkomitéén (ToRK) er en af DGU´s faste komitéer. Komitéen består af 5 medlemmer. Medlemmerne udpeges af DGU´s bestyrelse, der ligeledes udpeger komitéens formand. Turneringskomitéen refererer til DGU´s bestyrelse. Komitéen har 4 primære…

8C – Bunkere

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » 8C – Bunkere

C-1 Bestemmelse af grænsen til en bunker Formål. Når det kan være svært at bestemme grænsen til en bunker på grund af slid, eller når grænsen til bunkere blander sig med sandområder, der er i det generelle område eller i et strafområde, er Komitéen…

5I – Kodeks for god opførsel

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 5 – Før turneringen » 5I – Kodeks for god opførsel

5I DGU: OBS – dette afsnit omhandler en evt. indførelse af et Kodeks for god opførsel til en turnering Komitéen kan lave sine egne standarder for spilleropførsel i et Kodeks for god opførsel, indført som en lokalregel (se Regel 1.2b). Formålet med et…

Hovedopgaver – herunder Klubmesterskaber

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 1 – Komitéens rolle » 1B – Turneringer » DGU vejledning – Klubbens turneringsudvalg » Hovedopgaver – herunder Klubmesterskaber

Turneringsudvalget har 4 almindelige hovedopgaver: Tilrettelæggelse af turneringsprogram. Udformning af turneringsbetingelser. Afvikling af turneringer. Økonomi. Tilrettelæggelse af turneringsprogram Når sæsonen er slut omkring oktober måned, bør…

5H – Retningslinjer for spilletempo

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 5 – Før turneringen » 5H – Retningslinjer for spilletempo

5H Komitéen kan fastsætte sine egne retningslinjer for spilletempo, vedtaget som en lokalregel (se Regel 5.6b). I praksis er karakteren af sådanne retningslinjer afhængig af antallet af komitémedlemmer, der er tilgængelige til at gennemføre den (se Afsnit 8K).…

5A – Opsætning af turneringsbetingelserne

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 5 – Før turneringen » 5A – Opsætning af turneringsbetingelserne

5A Opsætning af turneringsbetingelserne Turneringsbetingelserne bestemmer opbygningen af hver turnering, herunder hvem der kan deltage, hvordan man tilmelder sig, hvornår turneringen finder sted og formatet af turneringen, samt hvordan lige resultater afgøres. Det…

6C – Give regelassistance til spillere

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 6 – Under turneringen » 6C – Give regelassistance til spillere

6C En Komité kan udnævne dommere til at bistå med gennemførelsen af en turnering. En dommer er en official, som udpeges af Komitéen til at afgøre fakta og anvende Reglerne. (1) Opgaver og autoritet for Dommere og Komité-medlemmer Som det fremgår af…

5G – Spilleorden, Grupper og Starttider

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 5 – Før turneringen » 5G – Spilleorden, Grupper og Starttider

5G (1) Spilleplanen I en hulspilsturnering bruges spilleplanen til at fastlægge den samlede rækkefølge af matcher og hvilke spillere, der udgør matcherne i første runde. Spilleplanen kan opbygges på en række måder, herunder: Tilfældigt – spillere…

8B – Strafområder

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » 8B – Strafområder

B-1 Definere strafområder Formål. Der er mange måder, hvorpå en Komité kan definere strafområder på banen, og det er derfor ikke rimeligt eller muligt at udarbejde en komplet liste over lokalregler, der kan bruges til dette formål. Det er vigtigt at være…

DGU eksempler på Standard lokalregler

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » DGU eksempler på Standard lokalregler

DGU eksempler på Standard lokalregler Der findes stadig en række lokale forhold, som ikke er dækket af Golfreglerne og derfor kræver en lokalregel. Et udvalg af disse er samlet i et eksempel på et sæt lokalregler herunder: Lokalregler for ”En Dansk Golfklub…

8A – Banens grænser og Out of bounds

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » 8A – Banens grænser og Out of bounds

A-1 Typiske metoder til at definere banens grænser og grænsekanter Formål. Der er mange måder, hvorpå en Komité kan definere banens grænser, og det er ikke hensigtsmæssigt eller muligt at give en komplet liste over lokalregler, der kan bruges til dette…

D-Løse naturgenstande/1: Affald fra dyr/dyreekskrementer

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 11 – DGU Regel-FAQ » D-Løse naturgenstande/1: Affald fra dyr/dyreekskrementer

Q: I definitionen Løse naturgenstande omtales begrebet “affald fra dyr” (EN: animal waste). I Standard lokalregel F-12 anvendes begrebet “dyreekskrementer”. Er disse identiske? A: R&A har bekræftet, at begreberne er identiske (animal…

6E – Afbrydelser og genoptagelser

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 6 – Under turneringen » 6E – Afbrydelser og genoptagelser

6E (1) Omgående og almindelig afbrydelse af spillet Der er to typer afbrydelser af spillet, som en Komité kan iværksætte, hver med forskellige krav til, hvornår spillerne skal stoppe spillet (se Regel 5.7b). Omgående afbrydelse (f.eks. når der er…

R-3/2 Må man vinde en bil til f. eks. 300.000 kr. i Hole In One præmie?

Amatørreglerne DK » DGU Regel-FAQ – Amatørreglerne » R-3/2 Må man vinde en bil til f. eks. 300.000 kr. i Hole In One præmie?

Der er ikke noget maksimum på HIO præmier og det gør heller ikke noget om det sker til en særlig aktivitet eller under en turnering (her skal minimumsafstanden dog være 45 meter for at præmiegrænsen ikke gælder) Skulle en deltager i klubkonkurrence være så…

8F – Unormale baneforhold og integrerede genstande

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » 8F – Unormale baneforhold og integrerede genstande

F-1 Definere unormale baneforhold og integrerede genstande Formål. Der er mange måder, hvorpå en Komité kan definere unormale baneforhold og integrerede genstande på banen, og derfor er det ikke hensigtsmæssigt eller muligt at udarbejde en komplet liste over…

R-21.1c(2)/1: Spille alle huller i stableford

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 11 – DGU Regel-FAQ » R-21.1c(2)/1: Spille alle huller i stableford

Q: En spiller, som er dårligt gående, ønsker at springe 2 huller over i en Stableford-turnering. Hun spiller 12. hul og venter på gruppen, og går med dem igen fra 15. hul. Hun spiller ikke 13 og 14 og noterer 0 (nul) point på begge. I henhold til Regel 21.1c(2)…

8E – Særlige lempelsesprocedurer

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » 8E – Særlige lempelsesprocedurer

E-1 Droppezoner Formål. En droppezone er et særligt lempelsesområde, som kan etableres af Komitéen. Når der tages lempelse i en droppezone, skal spilleren droppe en bold i og få den til at ligge stille i droppezonen. Droppezoner bør overvejes, når der kan…

2C – Strafområder

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 2 – Banemarkering til almindeligt spil med DGU vejledning » 2C – Strafområder

2C Strafområder er områder af banen, hvorfra en spiller må tage lempelse med et strafslag på et sted uden for strafområdet, der potentielt er en betydelig afstand fra, hvor bolden kan være kommet til at ligge stille. Som skrevet i definitionen af…

DGU vejledning til spilleformer

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 9 – Andre spilleformer » DGU vejledning til spilleformer

Slagspil og hulspil danner grundlag for en lang række golfspil/turnerings- og spileformer, som alle kan afvikles med eller uden handicap. Slagspil I slagspil spiller deltagerne et fastsat antal huller, som regel en eller flere 18 hullers runder, og den spiller,…

Organisation

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 1 – Komitéens rolle » 1B – Turneringer » DGU vejledning – Klubbens turneringsudvalg » Organisation

Placering i klubbens organisation Turneringsudvalget vil ofte være et af de udvalg, som vedtægterne udtrykkeligt nævner, og det bør nedsættes af bestyrelsen. Udvalgets størrelse vil være afhængig af det antal turneringer, som klubben gennemfører årligt,…

DGU vejledning – Inddeling af deltagere

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 1 – Komitéens rolle » 1B – Turneringer » DGU vejledning – Inddeling af deltagere

Amatører/professionelle Turneringer her i landet, arrangeret af eller i samarbejde med DGU, er forbeholdt amatører, medmindre andet er bestemt af turneringsbetingelserne. Ligeledes er turneringer arrangeret af golfklubber, som er medlem af DGU, forbeholdt…

8G – Begrænsninger ved brug af udstyr

Procedurer for Komitéen med DGU vejledning » Afsnit 8 – Standard lokalregler med DGU vejledning » 8G – Begrænsninger ved brug af udstyr

G-1 Liste over godkendte driverhoveder Formål. For at fjerne enhver tvivl om, at drivere, der bliver brugt i en turnering, overholder specifikationerne: kan en Komité vælge at kræve, at spillerne kun bruger drivere med køllehoveder, som er blevet evalueret og…