Anbefalinger til god klubdrift


I Dansk Golf Union vil vi gerne gøre en ekstra indsats for at styrke klubbernes drift med baggrund i den viden, der er opsamlet igennem mange års fælles arbejde mellem Dansk Golf Union og klubberne. De danske golfklubber gør brug af Dansk Golf Unions services, og i sekretariatet bliver der til stadighed opbygget en større og større vidensbank, som skal komme golfklubberne til gode.

 

Det er Dansk Golf Unions vision at skabe succesfulde klubber og derfor arbejder vi i dag målrettet mod at styrke klubbernes drift på mange forskellige måder. Dette foregår eksempelvis via klubbesøg fra konsulenterne, kurser og information fra både nyhedsbreve, hjemmesider og sociale medier.

 

Dansk Golf Union har med denne opsamling af gode anbefalinger forsøgt at skabe et overblik over alle de gode råd, som vi mener, golfklubberne skal have med i bagagen for at drive en golfklub så succesfuldt som muligt.

 

Anbefalingerne er opdelt i områder, som har med golfklubbernes aktiviteter at gøre. Anbefalingerne er endvidere opdelt i tre klasser:

  • "Skal"

  • "Bør"

  • "En god idé"

"Skal" er de forhold, som klubberne lovgivnings- og aftalemæssigt må have styr på. "Bør" er de forhold, som vi mener, er vigtige, at golfklubberne tager aktivt stilling til, og som Dansk Golf Union mener, bør prioriteres. Afslutningsvis er "En god idé" de forhold, som kan være udviklende for klubben, og hvor der kan findes inspiration til aktiviteter, som vil gavne klubben.

 

Det er selvsagt en vanskelig opgave at samle alle relevante anbefalinger til klubbernes drift. Der bør derfor tages udgangspunkt i den enkelte klubs konkrete situation, før aktiviteterne igangsættes. Resultatet skal stå mål med indsatsen, og derfor er det et vigtigt budskab, at klubben som sin første handling skal gøre sin udgangsposition klar og gøre sig bevidst, hvor klubben gerne vil bevæge sig hen. Herefter kan man se anbefalingerne igennem, og det vil være lettere at prioritere sin indsats.

 

Anbefalinger kan ikke stå alene, hvorfor der også er oplysninger om, hvordan klubben kan blive klædt yderligere på via eksempelvis konsulenthjælp, kurser eller få adgang til nogle helt konkrete værktøjer, der kan være brugbare.

 

Dansk Golf Union håber anbefalingerne kan give inspiration til det fortsatte arbejde med at styrke klubbernes drift.