Submitted by lfi on Fri, 01/13/2023 - 21:01

DGU medlemskab

11/01-2023

Dansk Golf Union (DGU) er et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF). DGU's medlemmer er de fleste af landets golfklubber. DGU’s formål er, som interesseorganisation for DGU’s medlemmer, at virke for golfspillet. DGU skal arbejde for udbredelse og forbedring af mulighederne for udøvelse af alle DGU’s aktiviteter i Danmark for såvel bredden som eliten, alt under rimelig hensyntagen til natur og miljø.

Der er tre medlemskategorier for medlemskab af DGU. Kategorierne er:

• Fuldgyldigt medlemskab

• Selskabsmedlemskab

• Begrænset medlemskab

Sådan registreres medlemmer i klubbens administrationssystem (pdf)

 

I publikationen Medlemskab af Dansk Golf Union får du vejledning og oplysninger om forhold i forbindelse med medlemskabet af DGU. Du kan orientere dig om, hvordan medlemmer optages, herunder hvilke medlemskaber DGU tilbyder samt, hvilke rettigheder og forpligtelser et medlemskab medfører.

Herunder finder du også DGU's medlemspjece, ansøgningsblanket og reglerne i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

 

Foreningsvedtægter m.m.

Her finder du udkast til foreningsvedtægter med tilhørende vejlening samt DIF's vejldning om vedtægter m.m.