Submitted by oha on
Udland

Indberet scores hul-for-hul - hvorfor?

I Handicapsystemet skal alle scores indberettes hul-for-hul.

 

Tidligere har sekretærer m.fl. haft mulighed for "bare" at taste en stablefordpoint-sum, men det er ikke længere muligt. Der skal således bruges lidt længere tid på at indtaste scores. Det kræver selvfølgelig lidt tilvænning, men det vurderes, at det reelt ikke tager mange ekstra sekunder at taste en række tal fra scorekortet. 

 

Der er fem årsager til, at det nu kræves, at scores tastes hul-for-hul og ikke som en pointtotal.

 

Den første årsag er, at det er en kraftig anbefaling i det nye handicapsystem - som DGU følger. Læs her: https://www.danskgolfunion.dk/.../da/topic/4-1a-generelt

Helt generelt bør handicapberegninger baseres på de faktiske hulscores; det er grundlaget for systemet.

 

Den anden årsag er, at det eliminerer de fejl, der er lavet af spilleren i beregningen og sammenlægningen af stablefordpoint, som desværre ses for ofte.  

 

Den tredje årsag er, at det sikrer, at der regnes rigtigt, selvom spilleren skulle have regnet med et forkert handicap. I det nye system, hvor vi er noget mere afhængige af systemet til beregning, og hvor der kan ske en PCC justering af handicappet over natten, kan det oftere ske, at en spiller kommer til at spille en runde med et forkert handicap, da han ikke er opmærksom på en opdatering. Ved indtastning af hulscores er det ikke et problem, da det rettes ved indtastning, MEN hvis spilleren "bare" afleverer en pointsum, kan det ikke rettes, da fejlen ligger i pointsummen. 

 

Den fjerde årsag er, at det nu er muligt at aflevere f.eks. en 12 hullers runde. For at kunne få et korrekt handicapresultat fra en sådan runde, er det nødvendigt med hulscores for at kunne beregne et korrekt antal samlede stablefordpoint. Det nytter jo ikke at indberette f.eks. 24 point samlet, uden at systemet ved, om det er for 12 eller 18 huller. Derfor skal systemet også bruge hulscores.

 

Den femte årsag er, at der i systemet skal kunne beregnes et korrekt handicap, selvom en score indberettes uden for rækkefølge. Hvis en spiller har afleveret en række scores nr. 1-20 (nr. 1 den seneste afleverede score), så har der jo været beregnet handicap løbende. Nu kommer der så en score, som markøren har været lang tid om at godkende. Kronologisk er runden spillet som den 4. score. Der er altså afleveret og beregnet på 3 scores efterfølgende.

Nu skal systemet genberegne fra 4. score og frem. Hvis denne score havde forårsaget, at spilleren fik et nyt handicap (på det tidspunkt der blev spillet), så skal det bruges i beregningen på scores 3, 2 og 1.

 

MEN hvis disse scores er indtastet som totale stablefordpoint, så kan der ikke beregnes en korrekt ny total uden hulscores, da vi ikke ved på hvilket hul, et anderledes spillehandicap skal trækkes fra, og om det får indflydelse på antal point.

 

Endeligt bevæger den elektroniske indtastning sig hurtigt i en retning hvor spillere, i alle situationer (private runder, klub-turneringer, klub-i-klub turneringer etc) selv taster deres runder. Det forventes således, at der stort set ikke vil være behov for administrativ indtastning af scores om meget få år.