Submitted by lfi on
Bane og miljø anbefalinger Golf

Golfreglerne

SKAL

 • Klubturneringer skal afvikles efter Golfreglerne og Handicapreglerne for at være tællende.

 • Amatørreglerne skal overholdes. Læs mere her: https://www.golf.dk/regler/amatorreglerne

 • Klubbens lokalregler skal godkendes af DGU. Midlertidige lokalregler er undtaget fra godkendelseskrav.

 • Klubben skal sikre, at dens medlemmer gøres opmærksom på ændringer i Golfreglerne - eksempelvis ved hjælp af regelaftener, klubblad og hjemmeside.

 

BØR

 • Klubben bør have en regelkomité/regelansvarlig, som håndterer lokalregler og træffer afgørelser om regeltvister. Komitéen bør også medvirke til at udforme klubbens ordensregler.

 • Klubbens regelkomité bør i samarbejde med baneudvalg og greenkeeperstab stå for banens markeringer i forhold til Golfreglerne.

 • Klubben bør afsætte midler til, at Regelkomitéens medlemmer som minimum har mulighed for at gennemføre DGU-kurset "Golfregler Level 2".

 • Regelkomitéen bør sikre, at der uddannes klubdommere (Golfregler Level 2) til at varetage opgaver i forbindelse med afvikling af klubbens turneringer.

 • Bestyrelsen bør kunne træffe afgørelser i disciplinærsager og håndhæve Amatørreglerne.

 • "Golfreglerne" og/eller "Lommeguiden" bør gøres tilgængelig(e) for alle medlemmer.

 • Medlemmerne bør løbende tilbydes arrangementer om Golfreglerne. Ved større opdateringer bør det gøres som selvstændige møder. Ellers bør der jævnligt være tema-indslag på klubaftener, klub-i klubben møder eller i medlemsblad/hjemmeside.

 • Der bør især afholdes jævnlige regelkurser for begyndere, elite og juniorer. Regelundervisning bør gøres praktisk, pædagogisk og om muligt foregå på banen.

 • Klubben bør tage stilling til, hvor lang tid det er tilladeligt, at en hhv. 2, 3 og 4-bold tilbringer på banen. Eksempelvis opdelt efter enten hver 6. eller 9. hul. Klubben bør sikre, at alle medlemmer bliver gjort opmærksom på disse tidsbegrænsninger.

 

EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé at opfordre medlemmerne til at spille “ready golf” og sætte fokus på, hvordan hver enkelt spiller har et ansvar for at runderne afvikles i et godt tempo.

 • Det er en god idé at vurdere om startintervaller, antal spillere i boldene, deres samlede handicap kan medvirke til at kunne gennemføre golfrunder “i et godt tempo”.