Submitted by lfi on
Bane og miljø anbefalinger Golf

Personalehåndtering

SKAL

 • Bestyrelse/manager skal sikre, at der bliver indgået lovlige ansættelseskontrakter med alle de ansatte samt have kendskab til ansættelseslovgivningen.

 • Klubben skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV).

 • Bestyrelse/manager (personaleansvarlig) skal sikre overholdelse af gældende GDPR både på dokumenter, eventuelle ansøgere, ansatte og håndtering af dokumenter for fratrådte medarbejdere. 
   

BØR

 • En jobbeskrivelse bør udarbejdes for de ansatte med særligt fokus på arbejds- og rollefordeling mellem ansatte og frivillige, herunder bestyrelsen.

 • Klubberne bør sikre sig, at personalet har en tilstrækkelig uddannelsesmæssig baggrund og give mulighed for efteruddannelse.

 • Medarbejderudviklingssamtaler bør afholdes for bl.a. at øge trivslen på arbejdspladsen samt at udvikle og fastholde medarbejderne.

 • Der bør tegnes pensionsordning for de fastansatte i klubben.

 • Klubbens ansatte bør være medlem af relevante faglige organisationer (f.eks. GAF - Golfens Administrative Forening, DGA - Dansk Greenkeeper Forening og PGA - Professionel Golfers Association).

 • Klubbens ansatte bør overveje at deltage i ERFA-grupper på regionalt og nationalt plan.

 • Varetagelsen af de ansattes forhold og trivsel bør foregå som i et almindeligt arbejdsgiver-/arbejdstagerforhold.

 

EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé, at klubbens personale deltager i kurser/årsmøder fra relevante faglige organisationer tilknyttet golfsporten (f.eks. GAF - Golfens Administrative Forening, DGA - Dansk Greenkeeper Forening og PGA - Professionel Golfers Association).