Infovideoer til golfspillerne

Body

Dansk Golf Union har med tilladelse fra USGA fået oversat flere videoer, som fortæller om banepleje på golfbaner. Målgruppen er golfspillere og formålet er at oplyse om, hvordan vi kan hjælpe hinanden til at få de bedst mulige oplevelser på golfbanen. Golfklubber er velkomne til at anvende dem på deres hjemmeside, ligesom de eksempelvis kan vises på tv-skærme i klubhuset.

Videoerne kan downloades eller indlejres - se under den enkelte video. Hvis I bruger Youtube til indlejring af videoer på golfklubbens hjemmeside, anbefaler vi at downloade videoerne og uploade til en lukket Youtube-kanal til formålet.   

Emnerne i USGA's videoer er:

  • Greenkeeper-etikette

  • Hvordan repareres et nedslagsmærke?

  • Træer på golfbanen

  • Hvorfor skal greenen luftes?

  • Bunker etikette

  • TV golf kontra hverdagsgolf

  • Sådan laver vi en fantastisk putting overflade

  • Frost og golf

Træer på golfbanen

 

Stort set alle golfbaner har træer, der både skaber smukke landskabelige rum, naturindhold men også nogle gange udfordringer for græsset. Denne video handler om hvordan træer kan påvirke græssets sundhed.

 

Download link

Ønsker du at uploade til f.eks Vimeo eller klubbens infoskærm kan videoen hentes her

Videoen hedder "Træer på golfbanen"

 

Hvordan repareres et nedslagsmærke?

 

Nedslagsmærker kan bl.a. påvirke boldens rul på green. Det er derfor vigtigt at få rettet nedslagsmærker op, og samtidig medvirke til at græsset holdes sundt. Denne video handler om man som golfspiller reparerer et nedslagsmærke.

 

Download link

Ønsker du at uploade til f.eks Vimeo eller klubbens infoskærm kan videoen hentes her

Videoen hedder "Hvordan rettes nedslagsmærker op"

Bunker etikette

 

En dårligt vedligeholdt bunker kan være et stort irritationsmoment for golfspillere. Derfor er det vigtigt, at man som spiller ved. hvordan man skal agere, hvis man lander i en bunker. Denne video handler om god etikette, når man lander i en bunker.

 

Download link

Ønsker du at uploade til f.eks Vimeo eller klubbens infoskærm kan videoen hentes her

Videoen hedder "God bunker etikette"

 

Sådan laver vi en fantastisk putting overflade

 

En golfbane vurderes ofte på, hvordan greens ser ud og performer. En perfekt green opnås dog kun via en masse forskelle plejeoperationer. Denne video handler om, hvordan greenkeeperne laver en god putting overflade.

 

Download link

Ønsker du at uploade til f.eks Vimeo eller klubbens infoskærm kan videoen hentes her

Videoen hedder "At skabe og vedligeholde den perfekte green"

 

Greenkeeper etikette

 

Golfbaner er en arbejdsplads for greenkeepere, og det er vigtigt at der tages hensyn når der spilles golf. Denne video handler om god etikette overfor greenkeeperne.

 

Download link

Ønsker du at uploade til f.eks Vimeo eller klubbens infoskærm kan videoen hentes her

Videoen hedder "Greenkeeper etikette"

 

Hvorfor skal greenen luftes?

 

Når greenkeeperne arbejder med at lufte greenen, laves der en masse huller i overfladen for at holde græsset sundt, hvilket påvirker putteoverfladen i en periode. Denne video handler om, hvad den nødvendige luftning betyder for græsset sundhed.

 

Download link

Ønsker du at uploade til f.eks Vimeo eller klubbens infoskærm kan videoen hentes her

Videoen hedder "Hvorfor lufte greenen"

 

TV-golf kontra hverdagsgolf

 

Når der vises golf i TV, er det ofte fra eksotiske golfbaner, der er drevet under helt andre forudsætninger, end man finder i dagligdagen på en dansk golfbane. Denne video handler om TV-golf kontra hverdagsgolf.

 

Download link

Ønsker du at uploade til f.eks Vimeo eller klubbens infoskærm kan videoen hentes her

Videoen hedder "TV golf kontra dagligt spil"

Frost og golf

 

I Danmark svinger temperaturen ofte omkring frysepunktet i vinterperioden, hvilket kan betyde at greens kan være lukket for spil i perioder. Dette skyldes, at frost kan være skadeligt for græsset. Denne video handler om, hvordan frost (og spil på græs i frostvejr) påvirker græssets sundhed.

 

Download link

Ønsker du at uploade til f.eks Vimeo eller klubbens infoskærm kan videoen hentes her

Videoen hedder "Frost, forsinkelser og græssets sundhed"