Paralandshold

Paragolf Landsholdet

Landsholdsudtagelse og trupper
Udtagelse med henblik på at repræsentere Danmark ved internationale turneringer vil blive foretaget med ambitionen om at opnå det bedst mulige resultat. Denne udtagelse vil primært ske på baggrund af resultater opnået ved turneringer med en turneringsledelse og offentlig tilgængelig resultatformidling. I det at præstations hensynet er udgangspunktet for udtagelser, kan det forekomme, at spillere uden for trupperne bliver udtaget til at repræsentere Danmark. Som eksempler på turneringer der tæller til udtagelse kan nævnes; Paragolf Touren, DM’er, EDGA turneringer, DGU Elite Tour, ranglisteturneringer og Danmarksturneringen.

Dansk Golf Union opererer med to typer af trupper, en bruttotrup og en observationstrup. Både brutto- og observationstruppen udtages årligt i oktober måned på lige fod med alle øvrige landsholdstrupper i DGU. Udtagelser til trupper og turneringsdeltagelse foretages af DGU’s landstræner. Der kan, såfremt landstræneren ønsker, tilføjes spillere til begge trupper i løbet af sæsonen. 

Bruttotruppen
Denne trup består af spillere som vurderes at have international spillestyrke og som skal repræsentere Danmark i den indeværende sæson.

I 2024 består bruttotruppen af følgende spillere:
Mette Wegge Lynggaard
Stefan Mørkholt
Rasmus løt
Casper Holst-Christensen
Frederik Brokfelt-Christiansen

Observationstruppen
Denne trup består af spillere som vurderes til at kunne udvikle international spillestyrke inden for kort tid.

I 2024 består observationstruppen af følgende spillere:
Morten Ridder Johansen
Flemming Rasmussen

Turneringsdeltagelse for landsholdsspillere
Danmark forsøger så vidt muligt at deltage i de af EDGA arrangerede mesterskaber både for hold og individuelt. Forud for hver sæson vil landstræneren vurdere hvilke mesterskaber som er relevante for bruttotruppen og herefter står DGU’s sekretariat for tilmelding. Disse mesterskaber er økonomisk understøttet af DGU, hvilket betyder at spillerne som udgangspunkt har en egenbetaling svarende til halvdelen af udgifterne forbundet med deltagelse.

For spillerne i begge trupper gælder, at så vidt det er muligt og giver mening for udviklingen af den enkelte golfspiller deltager spillere i DGU’s Paragolf Tour samt i DM i paragolf

EM og VM for hold og individuelt 
I 2024 afvikles European Team Championship i Golfclub Hösel, Tyskland fra den 18. til 20. juli, hvor Danmark ønsker at deltage.

Øvrige internationale turneringer
EDGA udbyder i samarbejde med en række forskellige medlemslande hvert år en række internationale turneringer som giver god mening for nogle paragolfspillere deltager i individuelt. Der kan søges tilskud til at deltage i disse individuelle paragolf turneringer. Alle ønsker om tilskud til disse individuelle turneringer skal ansøges skriftligt inden 1. juni i den indeværende sæson til DGU’s landstræner. Ansøgningerne vil blive vurderet ud fra forskellige kriterier såsom turneringsresultater, præstationsmuligheder, udvikling, økonomi m.v.

Træningsaktiviteter for landsholdsspillere
Brutto- og observationstrup spillerne inviteres til 4 årlige træningssamlinger i Fredericia Golf Club og Brøndby Golfklub. Træningen afvikles i samarbejde mellem DGU’s landstræner og Parasport Danmarks breddetræner.

Samling:

Dato:

Sted:

Tid:

1

02.06.2024

Fredericia Golf Club

13:00 til 16:00

2

30.06.2024

Brøndby Golfklub

10:00 til 13:00

Em Hold Træning

Tba

Tba

Tba

3

01.09.2024

Brøndby Golfklub

10:00 til 13:00

4

November, 2024

Fredericia Golf Club

10:00 til 13:00


Tøj, udstyr og introduktionskort for landsholdsspillere
Samtlige spillere i bruttotruppen får udleveret en tøjpakke som skal benyttes ved nationale og internationale turneringer, hvor spilleren repræsenterer Danmark. I forbindelse med udlevering af tøjpakken skal de angivne regler gennemlæses og følges af alle som modtager tøjpakken.

Bruttotruppen får ligeledes mulighed for at benytte DGU’s indkøbsaftale hos Acushnet efter samme retningslinjer som øvrige landshold.

Alle spillere i bruttotruppen modtager Introduktionskort og er ansvarlige for at overholde de retningslinjer som gælder for alle modtagere af DGU’s introduktionskort