Submitted by lfi on

Kriterier for tællende turneringer

Opdateret 23. februar 2024

For at kunne tælle til ranglisterne skal turneringerne opfylde følgende kriterier:

 • Turneringerne skal være arrangeret af DGU eller af/i en golfklub med gyldigt medlemskab af DGU. Undtaget herfor er professionelle tour-turneringer.
 • Der kan som udgangspunkt kun være én ranglisteturnering pr. dag pr. klub. Internationale turneringer, samt DGU turneringer er undtaget fra denne regel, da f.eks. Elite Tour for damer og Junior Tour for piger spilles på samme bane.
 • Der må gerne være forskellige præmierækker (herrer/damer/piger/drenge/ynglinge/U16/etc.) i samme turnering
 • Klubben skal sende et login til turneringen på ranglisteturnering@dgu.org. Dette udelukkende for at DGU kan sikre, at resultaterne overføres til alle de relevante nationale ranglister. I Golfbox kan et login til turneringen redigeres nederst på fanebladet ”OPSÆTNING”. Husk også at gøre det for allerede oprettede turneringer.
 • Af turneringsbetingelserne skal det fremgå, at deltagende spillere skal have "normal" handicapstatus ved tilmeldingsfristens udløb, samt at deltagerne skal have enten professionel og/eller amatørstatus. Spillere med frataget amatørstatus kan ikke deltage. Professionelle, der er i gang med et generhverve amatørstatus og som befinder sig i en prøvetid, må gerne deltage såfremt turnerinen er åben for professionelle og der ikke er særlige præmier for professionelle. 
 • Ved WAGR tællende turneringer skal spillerens status (Amatør eller PGA) fremgå af resultatlisten. I Golfbox sker dette ved at sætte flueben ved "Spillerstatus" under "Resultatliste" i menuen "Opsætning/Offentliggørelse/Livescoring".
 • Turneringerne skal afvikles efter de gældende R&A Golfregler og præmierne skal overholde gældende Amatørregler og anbefalinger.
 • Maks. HCP-grænser for tællende turneringer: 36,0 (M) og 36,0 (K). Klubben må gerne sætte lavere grænser, alt efter køn og alder på deltagere i respektive rækker.
 • Turneringerne skal afvikles som åbne (spillere fra flere klubber og/eller lande kan deltage) for alle, der opfylder turneringens fastsatte alders-, HCP- eller rangliste-kriterie. Professionelle, herunder professionelle, der er i gang med at generhverve amatørststus og befinder sig i en prøvetid, skal kunne deltage - undtaget herfra er internationale amatørturneringer.
 • Tilmeldingen til turneringen skal være åben frem til en specifik nævnt deadline, hvorefter udtagningen foretages. "Først til mølle" princippet kan ikke benyttes.
 • Ved overtegning udgår spillere med højeste handicap eller dårligste ranglisteplacering. Det anbefales, at halvdelen af spillefeltet reserveres til spillere efter ranglisteplacering som 1. prioritet før resten af spillefeltet rangeres i HCP-orden. Det anbefales ligeledes at overveje eventuel justering af en spillers handicap iht. C-R-7.2/1 i WHS, såfremt der er mistanke om at en spillers reelle spillestyrke ikke afspejles af vedkommendes HCP.
 • Max. 12 stk. wildcards til den arrangerende klub til spillere, som opfylder den maksimale HCP-grænse for pågældende køn. Dvs. hvis klubben har et lavere HCP for tilmelding end det maksimale, må der gerne gives wildcard til spillere op til den generelle grænse. Ved flere rækker i samme turnering, fordeles det maksimale antal wildcards efter deltagerantal, så der eks. kan uddeles 8 i en drengerække og 4 i en pigerække.
 • Turneringerne afvikles som slagspilsturneringer fra scratch (bruttoscores uden HCP) over min. 18 huller (OBS: min 54 huller ved WAGR turnering).
 • Herre og drenge (U19) turneringerne bør afvikles fra backtee, hvor disse forefindes. Alt afhængigt af de konkrete muligheder på den pågældende bane, så bør samtlige andre rækker afvikles fra klubtee, med mindre der er tale om internationale eller nationale mesterskaber.
 • Rækkerne skal være inddelt i de officielle aldersgrænser defineret af DGU, undtaget herfor er Præ-senior, U16 og U13.
 • Yngste alderskategori for tællende danske juniorturneringer til de nationale ranglister er som udgangspunkt U13. Undtaget herfor er DGU’s Årgangsmesterskaber.
 • Scorekort eller resultatliste med angivelse af Stableford point, samt PCC beregning, fra samtlige runder skal fremsendes til respektive hjemmeklubber senest første hverdag efter turneringen. Såfremt klubbens IT-system kan foretage elektronisk handicapregulering kan klubben foretage registrering af scorekortet, og overføre ændringen elektronisk til spillerens hjemmeklub. Spillerens scorekort skal gemmes i 2 måneder i den arrangerende klub og eventuelt fremsendes til spillerens hjemmeklub efter anmodning.
 • Resultatlister for samtlige spillere og samtlige rækker overføres til DGU's sekretariat senest første hverdag efter turneringen. Listerne skal oplyse om deltagernes DGU medlemsnummer. 
 • Caddy i junior- og ynglingeturneringer er ikke tilladt.
   

KRITERIER FOR OPTAGELSE AF RESULTATER PÅ RANGLISTERNE

For at registrere resultaterne kræves følgende kriterier opfyldt:

 • Kun amatører og professionelle spillere, samt professionelle, der er på vej til at generhverve deres amatørstatus og befinder sig i en prøvetid fastsat af DGU’s Amatør & Ordensudvalg – og som er fuldtidsmedlem af en DGU-medlemsklub - optages på ranglisterne. WAGR er dog kun amatører.
 • Spillere, der i en periode har fået frataget deres HCP, eller er blevet idømt karantæne fra deltagelse i DGU turneringer og/eller klubarrangerede-ranglisteturneringer, kan i samme periode ikke få resultater optaget.
 • Det er spillerens pligt at gøre DGU opmærksom på evt. manglende eller fejlagtige registreringer af point, navn, klub etc.
 • Der beregnes en relativ score på samtlige spillere, der starter på en runde.
 • Ved afkortning af turneringen pga. vejrlig mv., er kun hele runder over 18 huller tællende.
 • Hver relative score registreres med én decimal og gennemsnittet vises ligeledes med én decimal.
 • Ved identisk gennemsnit på årets ranglister afgøres resultatet ved flest antal tællende scores og herefter, hvis stadig lige, ved laveste registrerede relative score, herefter næstlaveste etc.
 • En ”No Return” (NR) eller diskvalifikation (DQ) resulterer i en relativ score på +30.
 • I individuelle hulspilsturneringer, der starter med slagsspilskvalifikation (eks. DM for Juniorer), tæller de indledende slagspilsrunder.
 • Såfremt én eller flere runder erklæres ikke-tællende til HCP-regulering, er resultaterne fra disse runder heller ikke tællende til de nationale ranglister.
 • Ranglisterne er et gennemsnit af de 84 % bedste tællende resultater (laveste relative scores).
 • Der skal registreres min. 4 scores før gennemsnittet offentliggøres på DGU's ranglister, og man får en placering.
 • Fra d. 15. juli 2024 skal der registreres min. 8 scores før gennemsnittet offentliggøres på DGU's ranglister, og man får en placering.