Vand

Body

Vand til vanding af golfbaner kan som udgangspunkt komme fra tre forskellige steder:

- Vand fra vandværk

- Vand fra egen boring

- Vand fra overfladevand (typisk søer og vandbassiner)

Afhængig af hvor vandet kommer fra, og hvor det løber hen, kan der være forskellige moms- og afgiftsmæssige forhold som golfklubberne skal være opmærksomme på.

Når man taler om vandafgifter er det vigtigt at være opmærksom på, at der findes fire typer af afgifter på vand: Vandafgift, drikkevandsbeskyttelsesbidrag, vandafledningsbidrag og spildevandsafgift. Hvad klubben skal betale, og hvad der evt. kan søges om godtgørelse for, afhænger af den enkelte klubs momsmæssige situation. Se mere om moms og afgifter her

Hvis man skal til at etablere en ny vanding og er i tvivl om betydningen i relation til de skattemæssige afgifter, kan man indhente et bindende svar fra SKAT her

Alle former for vanding kræver en tilladelse fra kommunen, der oftest indeholder fastsatte mængder for hvad der må bruges. Som oftest gives der kun tilladelse til vanding af green og teesteder. 

Etablering og vedligehold af vandreservoir

For en mere bæredygtig og effektiv golfbanedrift
Åbn PDF
Image
Vand græs golf