Submitted by lfi on Wed, 01/11/2023 - 16:42
Medlemsstatus golfbox kontingent golfklub

Kontingent

11/01-2023

Kontingent til Dansk Golf Union bliver opkrævet 4 gange om året.

I 2024 er datoerne som følger:

  • 8. februar
  • 16. maj
  • 8. august
  • 7. november


Kontingentet er delt op i følgende medlemskategorier og taksterne for 2023 pr. år er:

  • Junior (herunder fleks) kr. 92,00
  • Senior (herunder fleks) kr. 172,00
  • Junior u/ banetilladelse kr. 35,00
  • Langdistance kr. 92,00

- For selskabsmedlemmer opkræves yderligere 30 kr. pr. aktivt medlem pr. år. (Den gennemsnitlige indtægt på mistet DIF-tilskud).
- Man er junior til og med det år man fylder 18 år. Det år man fylder 19 år vil man altså være senior hele året, også selvom det først er i december spilleren er født.

 

Er du i tvivl om hvordan jeres medlemmer oprettes korrekt i administrationssystemet?

Så få hjælp i denne pdf