Submitted by lfi on

Ranglister FAQ

FAQ (SPØRGSMÅL OG SVAR)
 

SPILLERE:

SPG: Hvilke turneringer skal jeg vælge for at få bedste resultat til ranglisterne?

SVAR: Det afhænger af, om du ønsker at blive registreret på WAGR eller de nationale ranglister.  Hvis du gerne vil have point til WAGR, så skal du vælge en turnering over min. 54 huller og de turneringer, hvor de bedste spillere / flest verdensranglistespillere deltager. Hvis det primært handler om at få registreret laveste relative score, så vælg frit turneringer efter kendskab til banen og i forhold til afstand fra hjemmeklubben/bopæl.

 

SPG: Hvad sker der, hvis jeg bliver syg mellem runderne og ikke kommer til start i sidste runde?

SVAR: Den/de indledende runde(r) tæller på normal vis og de runder, du ikke kommer til start til, registreres ikke på ranglisterne.  Kun hvis du er startet på runden og ikke fuldfører denne, registreres et No Return (NR).

 

SPG: Hvilke turneringer bruges ranglisterne til?

SVAR: Ranglisterne giver bl.a. adgang til flg. turneringer: DM hulspil, DM slagspil, DGU Elite Tour 1, DGU Junior Tour 1, samt DGU Elite Finalerne.  Mange internationale herre turneringer – eks. EM individuelt - benytter WAGR ranglisteplaceringer som adgangskriterie.

NB: I forhold til DM hulspil, så bruges ranglisten også til den indledende seedning. Det er derfor vigtigt, at nå op på de min. 4 tællende scores inden der er deadline for tilmelding.

 

SPG: Hvad bruges ranglisterne ellers til?

SVAR: Udover at vise hvilke spillere, der har laveste gennemsnit af de særlige relative scores – så bruges ranglisterne også til godkendelse af det Team Danmark støttede forlængede ungdomsuddannelsesforløb. Her bliver der primært kigget på placering i forhold til andre spillere på samme årgang.

 

KLUB:

SPG: Vi har meget få piger i vores turnering – kan vi risikere, at deres scores ikke er tællende til ranglisterne?

SVAR: Der skal oprettes én turnering, hvor pigerne (på lige fod med drengene og evt. ynglinge) har deres egen række. Herved kan der beregnes CBA på alle spillere i alle rækker på én gang pr. runde og resultater fra deltagere i en række med få deltagere bliver også registreret på den relevante rangliste.

 

SPG: Kan de wildcards, som klubben disponerer over, gives til spillere fra andre klubber?

SVAR: Ja – klubben bestemmer selv hvem, der skal tilgodeses med et wildcard. Eneste krav er, at de maksimale HCP for pågældende aldersgruppe overholdes.

 

SPG: Skal en herre- eller dame-ranglisteturnering gennemføres over flere dage?

SVAR:  Nej – nu kan I selv vælge om turneringen kun spilles som 36 huller på én dag, 18 huller over to dage, eller som traditionel 36 huller på 1. dagen og 18 eller 36 huller på 2. dagen. Vær dog opmærksom på at det kræver min. 54 huller for også at blive tællende til WAGR ranglisten.

 

SPG: Skal vi sætte banen svært op med høj rough og tricky flagplaceringer?

SVAR:  Nej – det vil være en dårlig ide. Anbefalingen er at sætte 18 fair flagplaceringer og der skal i den forbindelse tages særligt højde for green-hastighed, da det er nemt at komme til at sætte for mange og for svære placeringer jo hurtigere greens er. For at tage højde for evt. dårligt vejr, så opfordrer DGU til at banen sættes neutralt op – og hvis klubben er i tvivl, så sæt hellere banen op til den lette side, så der laves flere scores under par. Det er sjovt for både spillere og tilskuere. og hvis banen ender med at være sat for let op, så vil PCC beregningen justere alle scores før HCP regulering og ranglisteberegning.