Submitted by lfi on
Bane og miljø anbefalinger Golf

Træning

Bør

 • Der bør være tilknyttet en uddannet træner til klubben.

 • Træneren bør have en trænerprofil, der matcher klubbens mål og visioner. Endvidere skal træneren have lyst til at skabe udviklingsmiljøer med fokus på relationer, udvikling og sjov.

 • Klubbens udvalg bør, i samarbejde med klubbens træner, udarbejde mål og visioner for klubbens træning.

 • Overvej om træneren kan bidrage til at løse andre vigtige opgaver i klubben end træning.

 • Sikre sig, at klubben får leveret den mængde træning, der passer til klubbens behov.

 • Klubben bør have fokus på trænerens evne til at bidrage til et godt socialt miljø i klubben.

 • Klubben bør have fokus på, at træneren er en spændende og pædagogisk underviser.

 • Klubben bør have fokus på, at den størst mulige andel af klubbens medlemmer modtager træning.

 • Klubben bør sætte som krav til træneren, at denne anvender frivillige trænere/hjælpere i afvikling af junior- og begyndertræning.

 • Klubben bør uddanne frivillige junior- og begyndertrænere. Junior- og begyndertrænerens rolle er at bistå klubbens træner med at skabe et miljø, hvor fokus er på udvikling, relationer og sjov.

 • Klubbens træner bør være bekendt med den nyeste viden inden for træningsopbygning, træningsmetodik og træningsafvikling.

 • Klubben bør indtænke træneren i en koordinerende rolle iht. klubbens frivillige junior- og begyndertrænere.

 • Træneren bør udarbejde et årshjul for både træneren selv og de frivillige trænere inden sæsonstart.

 • Frivillige bør ses som en ressource i arbejdet på at skabe et udviklingsmiljø. Konkrete og afgrænsede opgaver er nøglen til at hverve frivillige.

 • Vintersæsonen bør indtænkes til at træne golfens forskellige elementer og i særdeleshed til afvikling af sociale aktiviteter.

 • Klubbens udvalg og træner bør løbende evaluere afvikling af træning.