Junglegolf

Junglegolf

Junglegolf er et færdigsyet spilformat til børn op til 10 år med et højt handicap eller uden banetilladelse.

Spilkonceptet bruges til Jungletræf og derudover kan det benyttes i forbindelse med træning, skolegolf, rekruttering, børnefødselsdage og meget mere. Det er kun fantasien der sætter grænser.

 

Sådan spilles Junglegolf

Junglegolf er designet med målgruppens udvikling og succesoplevelser for øje. Det spilles på kortere baner og større bolde og køller, så succesraten øges. Det er et spil, man leger sig igennem. Forestil dig et levende brætspil, hvor man følger junglestien rundt på en kompakt bane med hygge og forældre på sidelinjen eller måske endda med på banen. På junglestien ligger golfhullerne, men indimellem disse møder man junglekrigerne, og kaster man med jungleterningen. På terningen er der små opgaver, der skal løses, så man kan komme videre til næste hul.

Junglegolf spilles på 2 forskellige baner, en krokodille- og en gorillabane.

 

Udformningen af banerne er forholdsvis ens på begge baner, men kan være tilpasset ift. golfklubbens faciliteter. Der er teestedsmarkeringer der tydligt angiver hvor et hul starter og så er der en ring på 1 m. omkring flagene der udgør hullet.

  • Bolden er i hul, når den ligger stille i ringen med flaget i midten

  • Luftslag tæller ikke

  • Der spilles til alle er i hul eller med max antal slag

  • Der spilles ready golf. Spil når du er klar, men pas på de andre

 

Spillet er slut når alle har færdigspillet hullerne og klaret opgaverne på vejen. Alle kåres som vindere, da det er deltagelsen, oplevelsen og indlæringen der er i fokus.

Krokodillen

Krokodillebanen

Krokodillebanen er for de nyeste og yngste. På krokodillebanen er der 6 korte huller (ca. 20-60m), og den sættes typisk op på driving range eller et andet større græsareal.
 

På krokodillebanen findes der også på enkelte huller nogle udfordringsområder, disse er markeret med en presenning.

 

  • Den blå presenning er en krokodillesump. Her lurer der farer. Tør spillerne slå over krokodillesumpen? Man kommer hurtigere i mål, men lander bolden i sumpen, bliver krokodillerne godt sure og hele gruppen må flygte og løbe baglæns rundt om sumpen, før der kan spilles videre.

  • Den grå presenning er kviksand. Slår en af spillerne i gruppen bolden i kviksandet skal hele gruppen starte forfra på det hul, der spilles.

 

Man kan sagtens spille Krokodille banen to gange, hvis man ikke har fået nok efter én runde.

Krokodillebanen - vejledning

Krokodillebanen - vejledning

Krokodillabanen

Gorilla

Gorillabanen

Gorillabanen har en lidt højere sværhedsgrad end krokodillebanen, og her kan man spille når man har lyst til lidt flere udfordringer. På Gorillabanen er der 9 huller (ca. 50-100m) og den sættes op på f.eks. en par-3 bane, en intermediate bane eller hvor det passer bedst ift. klubbens faciliteter.

I stedet for at benytte teestederne på den prædefinerede bane, sættes der teestedsmarkeringer i fairway, så juniorerne starter tættere på hullet. Man kan sagtens sætte teestedsmarkeringerne nogle nye steder fra gang til gang for på den måde at udvikle juniorernes evner til course management helt uden, at dette ellers italesættes.

 

På gorillabanen udgøres udfordringsområderne af de bunkers og søen banen i forvejen byder på.

Gorillabanen - vejledning

Gorillabanen - vejledning

 

Gorillabanen