Submitted by oha on
LHCP

Lidt om værdien ”Seneste års Laveste handicap”

På forsiden af scorearkivet i GolfBox ser du dit nuværende Handicap, og derudover vises det "laveste handicap" (LH) og tilhørende caps.

Værdierne er disse:

  • Seneste års LH – som er det Laveste Handicap, du har haft inden for 365 dage forud for den seneste score.
  • Soft cap – som er +3 højere end Laveste Handicap
  • Hard cap – som er +5 højere end Laveste Handicap
     

Det er nemlig sådan caps fungerer: På ethvert givent tidspunkt er LH det laveste handicap, du har haft inden for 365 dage fra seneste scorekort (det øverste på listen). Dette LH bruges til at beregne dit NÆSTE handicap. Når handicappet er opdateret, ses der 365 dage tilbage fra denne nye dato, og LH opdateres til brug for NÆSTE beregning. Det LH, som bruges i en beregning, er således altid baseret på den seneste score på listen i det øjeblik, der afleveres en ny score. 

 

Hvor finder jeg så det faktiske Laveste Handicap?

Det laveste handicap kan til enhver tid findes i dit scorearkiv og er det laveste handicap, du har haft inden for 365 dage fra det seneste scorekort, der er afleveret (det, der står øverst på listen). Du finder det Laveste Handicap enten ved at se på den viste liste over dine 25 senest registrerede scores (der også viser hvilke handicaps du havde) eller om nødvendigt ved at gå længere tilbage i dit scorearkiv.

 

 

På spillerens detaljer nedenfor kan vi se, at seneste runde er spillet den 22.09.2021. Går vi 365 dage tilbage, finder vi spillerens Laveste Handicap i intervallet fra den 22.09.2020 og fremad til 22.09.2021. Det er ikke altid, at vi kan se det Laveste Handicap blandt de 25 scores, der umiddelbart vises. Måske skal man bagud i scorearkivet. Men vi kan dog se, at runden den 30.09.2020 startes med et Handicap på 12,8. Så lad os stole på, at GolfBox har set rigtigt alle 365 dage bagud. Ellers ser du bare i scorearkivet, hvor alle tidligere handicaps figurerer.

 

LHI

 

Hvis der for eksempel kommer en ny score ind fra denne spiller den 25.10.2021, så er det Laveste Handicap på det tidspunkt stadig de 12,8 – set fra den senest indtastede score den 22.9.2021. Det Laveste Handicap kan således godt skulle findes mere end 365 dage bagud fra den score, vi nu skal indtaste. Det eksisterende Laveste Handicap bruges i beregningen af den nye score.

 

Men når den score er tastet ind og beregnet, så vil vi se at spillerens nye Laveste Handicap vil skifte til at være 12,9, fordi scoren 365 dage tilbage fra den nu seneste score den 25.10.2021 viser et Handicap på 12,9, hvilket således bliver det Laveste Handicap i perioden.

Næste gang der kommer en score ind, er det så de 12,9, der bruges i beregningen. Og sådan vil det løbende ændre sig over tid.

 

Vi har oplevet nogle gevaldige hop i Handicap for nylig – på op til +5. Hvad kan det skyldes?

Dette involverer både Laveste Handicap og Hard cap.

En del spillere havde omkring september/oktober 2020 et handicap på 36. Mange af disse spillede i virkeligheden allerede da til et langt højere handicap, men kunne i det gamle EGA system ikke komme over 36 igen.

På det tidspunkt, hvor vi skiftede til det nuværende Handicapsystem, fik en del af dem beregnet et nyt Handicap, som faktisk var over 41. Men de kunne kun tildeles 41, da det var det maksimale over deres daværende Laveste Handicap på 36 – svarende til deres Hard cap på +5. Og man skal lige vide dette: Deres nye Handicap blev af praktiske årsager placeret på deres sidste score i 2020!

 

De gik således ind i sæson 2021 med et handicap på 41. Men i virkeligheden spillede mange af dem allerede på det tidspunkt til et langt højere Handicap end 41.

En hel del af disse er gennem 2021 fortsat med at spille til et langt højere Handicap end de 41. Men fordi deres Laveste Handicap gennem sæsonen og 365 dage tilbage jo har været 36, kunne de ikke stige yderligere.

Men da de så er nået hen til september/oktober 2021, hvor mange blev justeret til det nye Handicapsystem, har de så endelig kunnet komme op i Handicap – fordi deres Laveste Handicap i perioden nu var blevet til 41.

 

Derfor kunne de igen komme højere op – nogen måske op til 46, som er deres nye Hard cap, fordi de faktisk i sæson 2021 spillede til et højere Handicap end selv 46.

 

En anbefaling til klubbernes handicapkomitéer:

Hvis I har spillere af ovennævnte karakter, så lav en manuel regulering af deres Handicap til deres nuværende niveau og nulstil samtidig deres Laveste Handicap til samme niveau, således at de fremover ikke skal være begrænset af et Laveste Handicap, som i virkeligheden er kunstigt lavt.

Derudover er det jo en løbende opgave, som handicapudvalget har – på foranledning at vurdere, om spillere har et rigtigt Handicap. At en spiller kortvarigt rammer sin Hard cap, er ikke nødvendigvis udtryk for et forkert Handicap eller Laveste Handicap.

 

Men hvis et Handicap i en lang periode er kunstigt begrænset af Hard cap, som måske stammer fra et forkert Laveste Handicap, så er det også fremover en del af det, som handicapudvalget skal tage stilling til ved for eksempel at justere Handicappet til det aktuelle niveau og samtidig nulstille Laveste Handicap til samme niveau. På den måde bliver der igen plads til ”naturlige udsving”, som svarer til spillerens niveau.

 

Hvordan skal man så som handicapudvalg kunne vurdere dette? Det anbefales at køre en individuel Handicaprevision.