Submitted by hkr on
Bi miljøarbejde golfbaner

Bivenlig golfbane

Formålet med samarbejdet mellem Danmarks Biavlerforening og Dansk Golf Union handler først og fremmest om at gøre naturen omkring golfbanerne så bivenlig som muligt.

For at være en del af initiativet og blive en mere bivenlig golfklub, skal klubben:

  • Så og plante bivenligt med blomstrende hegn, alleer og kløver i græsset. Det kræver minimum 1000 kvadratmeter blomstereng.

  • Begrænse klipning og lade roughen blomstre.

  • Skabe plads til bier og insekter ved at lade sten og gamle træer stå som reder til bier, have områder med bar jord og lave kvasbunker og bihoteller.

  • Begrænse anvendelsen af sprøjtegift – både insekt-, ukrudts- og svampegifte. Naturområderne skal være helt fri for sprøjtegift.

 

Klubbens fokus på bier belønnes med en anderkendelse som bivenlig golfklub. Det betyder, at golfklubben modtager et diplom, som kan hænges op i klubhuset og klubben får ret til at bruge anerkendelsen i presse materiale i samarbejde med den lokale biavlerforening.

For at blive anerkendt som “Bivenlig golfklub” skal man bedst muligt leve op til biavlerforeningens anbefalingerne. Du kan læse mere om initiativet og hvordan I bliver Bivenlig golfklub ved at trykke på dette link

TV2 Lorry om bier på golfbanen

TV2 Lorry om bier på golfbanen