Submitted by lfi on

Handicap- og Course Rating komitéen

Komiteens formål

Handicap- og Course Rating Komitéen er øverste instans på handicap- og course ratingområdet i Danmark. Komitéen rådgiver overordnet om Handicapsystemet og er ansvarlig for rating af danske golfbaner. Komitéen følger handicapreglernes udvikling i forhold til EGA, og Course Rating og Slopesystemet i forhold til USGA.

Komitéen er ansvarlig for uddannelse og opdatering af ratere på et årligt nationalt kalibreringsseminar og repræsenterer DGU på et årligt internationalt kalibreringsseminar hos USGA. Ligeledes er komitéen ansvarlig for rekruttering af nye ratere, således at antallet af ratere altid er tilpasset den mængde ratinger, der skal gennemføres. Komitéen gennemfører (sammen med DGU) regionale handicapseminarer hvert andet år, hvor klubbernes handicapudvalg og øvrige, der beskæftiger sig med handicapreglerne, bliver opdateret.

Hvis en spiller forser sig imod handicapsystemet, skal det indberettes til spillerens hjemmeklub, og det er klubbens Handicapkomité, der i første omgang foretager en handicaprevision og træffer afgørelse om ændring, suspension eller fortabelse af spillerens handicap.

DGU's handicapkomité behandler således ikke i første omgang indberetninger om spilleres eventuelle overtrædelser af handicapreglerne. 

Hjemmeklubbens afgørelse skal træffes under overholdelse af de almindelige sagsbehandlingsregler, der sikrer, at spilleren får lejlighed til at udtale sig, forstår hvad man bliver ’dømt’ for og får vejledning mht. anke. Se evt. DGU’s vejledning om sagsbehandling i disciplinærsager.

Spilleren kan efterfølgende anke Handicapkomitéens afgørelse til DGU’s Handicapkomité, som evt. kan beslutte, at anken skal tillægges opsættende virkning, så spilleren beholder sit handicap, indtil der er truffet afgørelse i ankesagen.

DGU’s Handicapkomités afgørelse kan kun ankes videre til DGU’s Amatør- og Ordensudvalg af spilleren, hvis afgørelsen går ud på suspension eller fortabelse af handicap for en periode af 6 måneder eller mere. Klubben kan ikke anke DGU’s Handicapkomités afgørelse, da klubbernes handicapkomitéer er forpligtet til at følge instrukser fra DGU’s Handicapkomité.

 

Handicap- og Course rating Komitéen

Peter D. Strøm, formand
Lisbet C. Kristensen
Rasmus Mortensen

 

Kontakt hos Dansk Golf Union

Regel- og Handicapkonsulent
Ole Haag
Mail: oha@dgu.org
Telefon: 2053 6267