Submitted by lfi on
Bane og miljø anbefalinger Golf

Kommunikation

SKAL

 • Golfklubbens hjemmeside skal  informere og bede om tilladelse til brug af cookies ved hjælp af en cookie consent formular, og brugere skal have mulighed for kun at acceptere nødvendige cookies og dermed fravælge cookies med marketing og statistik formål. Hjemmesiden skal også have en synlig cookiepolitik, der angiver, hvad klubben bruger de opsamlede data til, og hvem der har adgang til dem. 

 • Klubben skal sikre, at let-identificerbare personer på billeder, som klubben bruger i sin kommunikation, skal have givet tilladelse til, at billederne må bruges af klubben.

 

BØR

 • Der bør udarbejdes en kommunikationsstrategi, som omhandler både den interne og eksterne kommunikation. Heri bør bl.a. indgå vurderinger af målgrupper, nogle prioriterede interne og eksterne mål samt en klar ansvars- og opgavefordeling.

 • Kommunikationsplanen bør revideres årligt og være forankret i klubbens øvrige aktiviteter, herunder markedsføring, rekruttering, fastholdelse, mærkedage, sponsoraktiviteter osv. Husk alle klubbens kanaler, også sociale medier. 

 • Der bør udarbejdes en presse og PR-plan, der beskriver de aktiviteter i løbet af året, hvor klubben ønsker at markere sig i pressen, samt hvordan man vil involvere pressen. Her kan nævnes sæsonstart, turneringer, Golfens Dag og lokale samarbejdspartnere.

 • Klubben bør kommunikere positive historier til pressen. Det skal ske både for at tiltrække nye medlemmer og for at synliggøre en lokal og regional forankring, som kan sikre samarbejde og dialog.

 • Klubben bør skabe en god hjemmeside, der kan fungere som kommunikationskanal til medlemmer, gæster og potentielt nye medlemmer. De mest benyttede funktioner og informationer bør være nemme at tilgå (øverst/forrest på hjemmesiden), og det bør være tydeligt, hvem eller hvordan man kan kontakte med spørgsmål om medlemskab, greenfee, træning, begynderforløb mv.  

 • Klubben bør udpege en ansvarlig for vedligeholdelse af hjemmesiden, der sikrer, at siden er opdateret og funktionel. Er hjemmesiden ikke mobilvenlig (responsiv) bør en opdatering overvejes, da mere og mere trafik foregår på mobile enheder.

 • Klubben bør sørge for, at der på hjemmesiden er linket til andre relevante sider, hvor der er nyttig information eller sørge for en kobling til eksempelvis sociale medier.

 • Klubben bør sørge for at have fotos i god kvalitet af banen og klublivet, som kan bruges til at gøre indhold på hjemmeside og sociale medier appetitligt at se på. Sørg for også at have fotos i høj opløsning, som printmedier kan få adgang til, hvis de vil skrive om klubben.

 

EN GOD IDÈ

 • Det er en god idé at undersøge, om der er medlemmer af klubben, der har kompetencer inden for video, fotografering eller skriftlig formidling og kan bidrage frivilligt til klubbens kommunikation på hjemmeside, sociale medier og information til pressen.

 • Det er en god ide at bruge sociale medier (De tre vigtigste: Facebook, Instagram, Linkedin) aktivt ugentligt eller som minimum månedligt til at informere medlemmer, men også markedsføre arrangementer, tilbud m.m. 

 • Det er en god idé at lave en Facebookside for klubben og for eksempel lave undergrupper for dem i klubben, som f.eks. er nye eller tilhører et træningshold. Vær altid flere administratorer på siden, så flere har adgang og kan kommunikere, reagere samt rette i indstillingerne for siden.  

 • Kommunikér i en god tone og fokusér på positive budskaber på Facebook. Det er en åben reklamesøjle for kommende medlemmer også. 

 • Det er en god ide, at klubben er synlig i lokale medier. Involver aviser, radio og evt. tv og at pressen tænkes med i alt, hvad der foretages.

 • Det er en god idé at have in mente, at DGU’s kommunikationsafdeling kan spørges til råds i kommunikationssager.

 • Det er en god idé at gøre Golf.dk’s redaktion opmærksom på spændende tiltag og nyheder i klublivet.