Submitted by lfi on
Skatte moms forsider pjecer

Moms og Skat

Rådgivning i skat- og momsforhold, blandt andet i relation til greenfee-indtægter, kontingent, sponsoraftaler og udlejning af fast ejendom.

 

 

 

Gaver til frivillige foreninger med fradragsret for giveren

Gaver er altid en god ting, og hvis der tilmed er fordele for både giver og modtager, er de endnu bedre!

Derfor erindrer vi om muligheden for at modtage gaver i frivillige foreninger med fradragsret for gavegiver. Både privatpersoner og virksomheder kan opnå fradragsret. For at denne mulighed kan benyttes, skal jeres golfklub dog først godkendes af SKAT.

 

Sådan bliver en forening godkendt

Det er et krav efter Ligningslovens § 8A, at I skal være en almenvelgørende forening eller på anden vis have et almennyttigt formål.

Derudover stiller SKAT følgende krav til jer, for at I kan blive godkendt til at modtage gaver, der er fradragsberettiget:

  • I skal have en demokratisk valgt bestyrelse.

  • I skal have mindst 300 kontingentbetalende medlemmer

  • I skal have en årlig indtægt på mindst 150.000 kr.

  • I skal modtage mindst 100 gavebeløb á 200 kroner om året

 

Godkendelse ansøges den 1. oktober i et kalenderår, og godkendelsen gives så med tilbagevirkende kraft fra årets begyndelse.

Det vil sige, at ønsker I at modtage gaver i 2018, kan gaverne gives i hele 2018, men godkendelsen for at kunne give fradragsret ansøges først pr. 1. oktober 2018. Der skal alene ansøges om godkendelse en gang. Betingelserne for godkendelse listet ovenfor skal alle være opfyldt på ansøgningstidspunktet.

På dette link til SKATs hjemmeside finder I ansøgningsblanket om godkendelse af foreningen

 

Fradragsret fra gavegiver

For at gavegiver kan få fradragsret for den donerede pengegave, skal gavegiveren oplyse sit navn og cpr-nummer (cvr-nummer, hvis det er en virksomhed) til jer, når I modtager gaven. Herefter skal I, som godkendt forening, indberette gaven og gavegiveren til SKAT. Når dette er gjort, vil gaverne automatisk fremgå af bidragsyderens årsopgørelse.